Нова комуникационна услуга за защита при кризи вече е на българския пазар

Янев и Янев I 27.10.2022

Световната мрежа за връзки с обществеността WorldCom Public Relation Group – стартира Salus, първата по рода си услуга за готовност и реакция при кризи. Salus е предназначена да помогне на компаниите да защитят човешки, физически, интелектуални или бранд активи с висока стойност.

Услугата има две фази – Подготовка и Защита. Подготвителната фаза осигурява първоначална оценка на риска, създава кризисна комуникационна верига, по която да се обменя информация, както и осигурява 24×7x365 достъп на клиента до експертите по кризисни ситуации на Worldcom в съответната държава.

Фазата Подготовка може да се разглежда като своеобразна застраховка за криза.
Във фаза Защита се осигурява експертна грижа по време на реална криза.

Salus се предлага в 19 страни, включително и в България. Като услуга, разработена от самата група WorldCom, тя предоставя едновременно еднакво високи стандарти при подготовката без значение в коя държава се прилага, както и индивидуален подход при защитата, съобразен с местния пазар.Salus може да се ползва и от компании, опериращи на мултинационални пазари.

„Услугата Salus е иновативен подход за осигуряване на защита при кризи в една или повече държави“, каза председателят на Worldcom и управляващ директор на Янев и Янев Тодор Янев. „Това позволява на изложените на риск компании и организации да преминат от етап уязвимост към етап сигурност без обичайните разходи за управление на кризи.“

Leave a Reply