Нови технологии в сферата на водния сектор

 Интер Експо Център I 1.04.2013

Нови и ефективни технологии за пречистване на питейни и отпадни води, вододобив и водоснабдяване, анализ, регулиране и контрол на водните източници, съвременна техника и съоръжения за водния бранш ще представи международната специализирана изложба Вода София

Агенция Булгарреклама (http://iec.bg/bg/about/bulgarreklama), Българската Асоциация по Водите (http://www.bwa-bg.com/site.php)(БАВ) и WASSER BERLIN (http://www.wasser-berlin.de/)за 7-а година организират от 29 до 31 май в Интер Експо Център – София (http://www.iec.bg/), специализираната B2B изложба ВОДА СОФИЯ (http://iec.bg/bg/event/31/voda-sofiya).

И тази година форумът ще се превърне в поле за ефективна изява на компании от България и чужбина, които ще представят иновативни решения в бранша, допринасящи за развитието на водния сектор. Нови, интересни експонати и технологии ще покажат утвърдени фирми, като „Вило България”, „Прострийм”, „Алмекс”, „Сен Гобен Констракшън Продъктс България”, „Хавле Арматурен”, „Енвирохеми България” и други.

На специализираното изложение ВОДА СОФИЯ колективно ще се представят компании от Австрия и от Чехия.

Паралелно с ВОДА СОФИЯ (http://iec.bg/bg/event/31/voda-sofiya) на 29 и 30 май 2013 г. Българската Асоциация по Водите (БАВ) организира 5-ата международна конференция БУЛАКВА. Темата на конференцията е „Инвестиционни приоритети в българския воден сектор“ с акцент стратегията за управление и развитие на бранша в България. Ще бъдат обсъждани регионални генерални планове и параметри на предстоящи проекти от Оперативна програма „Околна среда 2014–2020”. Специално внимание ще бъде отделено и на въпросите за язовирно строителство и експлоатация. На БУЛАКВА ще бъдат обсъждани проблемите с голямото разхищение на вода – над 60% за миналата година, и програмите с чиято помощ могат да бъдат решени.

Водени от желанието да отразят най-пълно участието на отделните изложители, организаторите предвиждат видео интервюта с представители на компаниите. Интервютата имат за цел да популяризират и да привлекат по-голям интерес към новостите на ВОДА СОФИЯ. Те ще се провеждат в специално обособена “Медия зона” в зала 3 от представител на екипа на Пресцентъра на Агенция Българреклама по предварително съгласуван график. Всички фирми, които желаят да се включат в инициативата, могат да се обърнат към организаторите в дните преди събитието. Готовите видео материали ще бъдат публикувани в You Tube канала на Интер Експо Център, участниците ще получат линк и ще имат възможност да споделят със свои партньори, клиенти и приятели. Същите интервюта под формата на текст ще бъдат публикувани на официалния сайт на изложбата, на сайта на изложбения комплекс и в останалите социални онлайн платформи за комуникация. Ще бъдат използвани и за създаване на допълнителни ПР материали, които ще се изпращат до медиите. Списък на фирмите, които ще се включат в инициативата, ще бъде предоставен и на специализираните медии с цел да участват в разговорите или да подготвят материали за техните издания.

В дните на ВОДА СОФИЯ (http://iec.bg/bg/event/31/voda-sofiya)ще се проведе и 42-ата международна специализирана изложба БУЛКОНТРОЛА (http://iec.bg/bg/event/30/bulkontrola) за контролно-измервателна апаратура.

Актуална информация за събитията следете на сайта на изложбения комплекс (http://www.iec.bg/) и в социалните мрежи Facebook (https://www.facebook.com/interexpocenter)и LinkedIN (http://www.linkedin.com/company/2726562).

Leave a Reply