Новото, по-голямо и още по-способно медийно семейство бТВ Медиа груп отпразнува своето разрастване

БТВ, Новини в 22.00 часа | 27.10.2010 

Новото, по-голямо и още по-способно медийно семейство бТВ Медиа груп отпразнува своето разрастване заедно с партньори и приятели. Всички заедно вече работим за още по-широк спектър от възможности и разнообразие, за да отговорим на вашите високи очаквания.
Боряна Несторова: „Пожелавам сили и ентусиазъм да реализира бъдещи проекти. Очаквам да задържи лоялната си аудитория, мъдри решения в програмно ниво”.
Евтим Милошев: „По-голямо семейство, по-големи възможности. За нас, които работим, за зрителите, които гледат. Така че по-голямото семейство означава само всичко умножено по пет вече. Не по пет, по много повече”.
Димитър Гочев, продуцент: „Би трябвало да се случват хубави неща. Защото след като едни хора работят заедно резултатите ще са добри”.
„Очаквам много нова продукция, надявам се българска. Надявам се все така да успява да задържи интереса на аудиторията”
Вики Политова, главен оперативен директор на бТВ Медиа груп: „Днес ние храним много надежда за бъдещето. Затова, че ще можем да се разраснем, да предложим все повече и повече алтернатива за зрителите, по-качествена програма, с повече българска продукция, и че ще отговорим по-добре на техните все по-високи очаквания. Така че надявам се всичките ни амбициозни идеи и проекти да могат да се осъществят”.

 

Leave a Reply