НСИ проведе семинар за Преброяване 2011 с PR-експертите от областните администрации

PR Kernel I 11.01.2011

На 8 и 9 януари в София беше проведен семинар с ПР-специалистите на областните управи по повод предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд.

Семинарът беше организиран съвместно с Правителствената информационна служба. Целта на срещата беше запознаване на ПР-експертите от отделните области с подготвителната дейност и координиране на информационна кампания за Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще се проведе през м. февруари 2011 г.
Бяха обсъдени информационните материали за кампанията, начините за разпространение и координацията между Териториалните статистически бюра, областните администрации и общините.
Срещата беше открита от председателя на НСИ доц.д-р Мариана Коцева, която представи основните цели и задачи, както и очакваните ползи за обществото от обобщените резултати от Преброяване 2011. Главният секретар на НСИ, г-н Цветан Нанов, подчерта важната роля на областните администрации като координатор и стратегически партньор на НСИ за информиране на гражданите и получаване на обратна връзка за процеса на преброяване в различните области на България.
Участниците в срещата бяха запознати със структурата, организацията и етапите на Преброяване 2011 от Финка Денкова, директор на Дирекция "Демографска и социална статистика". Отговор на въпросите какво ще представлява Преброителната карта и какви ще бъдат извадковите изследвания даде Магдалена Костова, началник отдел "Демографска статистика".
Голям интерес предизвика обсъждането на Комуникационната стратегия за Преброяване 2011, представена от Любомир Блатски, началник отдел "Пресцентър и публикации" в НСИ. Областните PR-и зададоха много въпроси, свързани с детайлизиране и централизиране на информацията, както и за синхронизиране на информационните канали и осигуряване на интересни журналистически теми, специфични за всеки регион.
В края на дискусията г-жа Коцева и г-н Нанов изказаха увереност в успешното сътрудничество между институциите и обявиха, че започват поредица от срещи с областните управители в цяла България. НСИ предвижда на 21 и 22 януари да проведе семинар на същата тема и със специалистите по Връзки с обществеността в общините.

Оригинална публикация

Leave a Reply