Обявиха конкурс за национални цифрови TV програми

 в. IT Forum | 2010-01-18 

Съветът за електронни медии обяви конкурс за национални цифрови TV програми. Той ще определи кои програми ще могат да бъдат качени на бъдещите мултиплекси. Документи за него ще се приемат до 25 февруари. По закон всеки мултиплекс ще може да качи поне по още 2 програми извън задължителните, но те трябва да са лицензирани от СЕМ. Съветът има право да издаде неограничен брой разрешителни. Експертна група ще разглежда документите и ще издава разрешителните.
Цифров програмен лиценз сега имат само БНТ, като национален обществен оператор, и частните bTV, Нова Телевизия и ProBG. Останалите оператори ще могат да кандидатстват в предстоящата процедура. Още в първата фаза на цифровизацията, която трябва да завърши през 2012, трябва да започнат работа първите два мултиплекса и в ефир да има поне 12 национални тв канала.
На втория етап от цифровизацията ще се изграждат регионалните мултиплекси и тогава СЕМ ще направи конкурси за местни програми в София, Бургас, Пловдив и Варна.
В края на годината правителството одобри промени в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в страната. Промените са продиктувани от липсата на каквито и да е практически стъпки за реализацията на приетия през м. май м. г. Закон за публичното радиоразпръскване и изтеклите срокове за издаване на разрешително за ползване на ограничен ресурс
- радиочестотен спектър за изграждане на обществена електронна съобщителна мрежа за телевизионно радиоразпръскване. Това наложи промяна на етапите за изграждане на мрежата в плана, като се запазва крайният срок
- м. декември 2012 г., за обслужване с обществени цифрови TV програми на 95% от населението в страната.
Според новия график, до май 2010 г. трябва да бъде издадено разрешението за ползване на радиочестотен спектър за изграждане на единна национална мрежа (многочестотна за територията на България и едночестотна във всяка зона на обслужване по план Женева 2006 г.) за зони на обслужване Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Стара Загора и Шумен (мрежата е предвидена за радиоразпръскване на програмите на БНТ и БНР като обществени радио и телевизионни оператори).
До ноември 2010 г. предприятието, получило разрешение, започва излъчването на "островен" принцип в градовете Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе, София и Стара Загора, а до април 201 1 г. – и в Благоевград, Кърджали, Плевен, Смолян и Шумен. Година след крайния срок за начало на излъчването то трябва да покрие минимум 75% от населението в тези зони, а до декември 2012 г. – 95% от населението във всички зони.
Промяната на сроковете за реализацията на обществена електронна съобщителна мрежа за телевизионно радиоразпръскване наложи и промяна на датата за издаване на разрешения за ползване на радиочестотен спектър за изграждане на 12 регионални мрежи за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни оператори. Срокът за това става юни 2010 г. Предприятията трябва да започнат излъчване на "островен" принцип в съответните зони на обслужване до декември същата година, а до май 2011 г. трябва да осигурят минимум 95% покритие по население за зоните на обслужване. Програмата за реализирането на плана трябва да бъде приета от правителството до края на февруари 2010 г.

Стр. 4

Leave a Reply