Обществени медии и регулации – разговор с Мария Стоянова, член на СЕМ

 БНТ, Денят започва | 21.11.2013 

Водещ: Добро утро на Мария Стоянова, която ни направи тази лека забележка, професионална разбира се, ние си я обичаме Мария много. Добро утро.
Мария Стоянова: Добро утро. Много ми е драго да съм при вас.
Водеща: Сега ще си говорим за медии в следващите минути, защото ти идваш директно от една много важна среща на медийните регулатори в Брюксел, която се проведе тези дни. Там си говорехте за ролята на регулаторите е страните, които представлявате.
Мария Стоянова: Точно така. За това как регулаторите могат да обединят усилията си във все по-бързо развиващата се технологична, медийна среда, по какъв начин може да се хармонизират отделните медийни законодателства в отделните държави, така че да получим една общоевропейска картина. Не говорим за общоевропейска регулация, не говорим нито пък за общоевропейски принципи и санкции, но говорим за стандарти. Всъщност може да ви е странно, но се оказва, че само медийната сфера, медийната регулация конкретно са едни от областите в Европа, а може би последните, в които няма хармонизация, няма обединени действия. В сложни сфери като валутния съюз да речем има дори, както знаете общи законови принципи важат там, но в медиите няма и това е една стъпка, която искаме да направим.
Водеща: Къде се нарежда СЕМ, като говорихте и с европейските си колеги, по отношение на свобода на действие, на това, което може да прави като регулаторен орган по отношение на медийната среда?
Мария Стоянова: През 2010 година по поръчка на Европейската комисия няколко от много авторитетните университетски изследователски центрове, които се занимават с медиите, имам предвид Ханс Бреду, институтът в Германия, университета в Льовен, един институт в Дания се събират по поръчка на Европейската комисия, за да съставят критерии, които да определят по какъв начин един регулатор може да бъде отчетен като независим. И сред тези критерии е един от важните критерии е и финансирането, защото се прави изводът, че колкото повече независимо финансиране имаш ти, толкова по-свободен си да действаш ефективно, ефикасно и това е моментът да кажем на публиката, че по отношение на финансирането, по отношение на този важен критерии ние сме, да, ние сме много зле. Нашият регулатор, бюджетът му за следващата година е 650 хиляди евро, за сравнение регулаторите в Македония разполагат с бюджет от 2 милиона евро. Не се оплакваме, не го казвам само защото, за да кажем колко малко пари получаваме, но е много важно да кажем, че ние, ако искаме нашата държава да се развива в синхрон с това, което се случва в Европа ние не можем да пестим там, където не трябва, не можем да пестим в медийната сфера, не можем да пестим от националната телевизия, към която има все повече изисквания, а и бюджетът на националната телевизия за съжаление беше неоправдано съкратен.
Водеща: Като говорим за пари и за медии как гледат останалите, европейските колеги ваши на медийната среда, на медийната свобода, на плурализма в България?
Мария Стоянова: От 2012 година, когато Нели Крус дойде в България, за да се срещне, това беше миналата година не беше чак толкова отдавна.
Водеща: Една шумна, паметна среща.
Водещ: Съвсем скоро.
Мария Стоянова: Една паметна среща, разбира се, на която тя според мен преживя както културен така и социален шок. Не беше може би готова за това, което я очакваше. Та оттогава ситуацията в България се намира под особено внимание и наблюдение от страна на Европейската комисия. Във всички неофициални разговори, които проведох, беше изразена голяма загриженост по състояние на плурализма на медийната свобода у нас. Факт е обаче, че за това отрицателно впечатление сме виновни единствено и само ние. Не само защото не сме направили нещо, което сме могли да направим, но и защото ние използваме всички възможни и невъзможни средства, когато не сме доволни, че не са ни показали по телевизията, не сме имали възможност да се видим във вестника или по радиото, решаваме да напишем писмо до Европейската комисия. Откъде знам това, знам го, защото повечето от писмата минават с копие през СЕМ.
Водещ: И има вълна от такива писма?
Мария Стоянова: Не вълна, а цунами от писма. В Европейската комисия с голяма загриженост и буквално със стрес подходиха към нас и казаха „Какво правите вие в България? Ние получаваме писма дори от граждани. Положението при вас абсолютно е нетърпимо и безобразно”. Аз ще ви дам един конкретен пример евродепутатът Слави Бинев е неудовлетворен, че вие в националната телевизия не му давате възможност да се изразява. Факт е, че няма такова право, което да задължава медиите да отразяват евродепутати, но той се чувства по някакъв начин неудовлетворен, пише писмо на Европейската комисия, не веднъж, не два, не три пъти. Затова ние в СЕМ взехме мерки по този въпрос и решихме сега, това е една новост за вашите зрители, ще направим едно фокусирано наблюдение, което между другото вече започнахме, като ще върнем часовника назад в продължение на няколко месеца и то е изключително важно за вашите зрители и за публиката изобщо, защото в него ще изследваме участието на евродепутатите, на българските евродепутати в медийните предавания, темите, по които те се изказват, доколко те са свързани с тяхната компетентност, защото това също има значение. Не един евродепутат да го поканиш…
Водеща: Просто така.
Мария Стоянова: Да се покаже, а да говори по темите, по които той получава пари, които би трябвало да отстоява и защитава.
Водещ: Много е важно вие да правите това проучване, а не самите хора, които се оплакват, защото може те да не са съвсем искрени в писмата си.
Мария Стоянова: И не само честотата на тяхното участие и смятам, че това ще бъде много голям наш принос към публиката, която съвсем скоро, само след няколко месеца ще трябва отново може би да гласува за тези евродепутати и не без чувство за гордост да кажат, че това е нещо, което в Европа правим само ние.
Водеща: Обръща ли се внимание на правилата, които медиите трябва да спазват с оглед на предстоящите избори. Знаем, че в момента се правят промени в изборния кодекс по отношение на участието на политици и на бъдещите евродепутати в кампаниите, които ние ще излъчваме, дебати под формата, под различни форми.
Мария Стоянова: Въпросът за евроизборите изглежда много абстрактен, защото в публиката остава усещането, че става въпрос да изпратим някакви наши хора, да отидат в Брюксел, да седят някъде. Никой не осъзнава може би достатъчно ясно, че всъщност е адски важно какви хора ще изпратим ние в Брюксел и каква работа очакваме те да свършат там. И нека да не забравя публиката, че е много важно да следи какво правят тези депутати, защото те получават не само заплати от Европарламента, те получават заплати и от българското Народно събрание. Така че ние трябва да следим, а и вие медиите да държите изкъсо техните участия и тяхната активност. По отношение на медиите ние често забравяме, че има една директива за аудиовизуалните медийни услуги и всъщност се концертираме само в нашето си, национално законодателство, но много би ни помогнало да поглеждаме от време на време, не задължително и непрекъснато, и в тази директива.
Водеща: Само един щрих сега, колегите са направили такава проверка, понеже явно и ние си правим някаква статистика за това, че евродепутат Слави Бинев е канен няколкократно за последните, колко, две или три седмици или за по-дълъг период от време, 3 пъти, но е отказал даже последният път, когато са го канили. Да кажем обаче…
Мария Стоянова: Това не го е написал на еврокомисаря.
Водеща: Да кажем обаче нещо друго. Знаем, че България сега пое по нов път по отношение на цифровизацията. Имахте ли минути, свободно време, в което обсъдихте на какъв етап е, каква е оценката всъщност на европейските ви партньори и колеги за това, което се случи в България.
Мария Стоянова: Нека да сме наясно, че цифровизацията при нас се случи в един от последните етапи изобщо в Европа. Значи, това което другите държави живеят като ежедневие, с което техните зрители отдавна са свикнали, дори не коментират и не обсъждат, при нас в действителност е новост, така че слава Богу по тази тема не сме се фокусирали. Има нещо друго обаче, което е изключително важно и тук трябва да ви призная, че за мен беше изключително неудобно, тъй като беше отчетен фактът, че нашата страна е единствената от държавите членки, една от малкото държави членки, хайде да не звучим толкова крайни, която не е направила никакви стъпки по отношение на Зелената книга на европейския съюз. Това е една препоръка за по-активни действия на регулаторите, на държавата, на парламента за насърчаване на медиите за обвързване на новите технологии. Значи много голяма част от зрителите, които ни гледат в момента разполагат с телевизори, които имат страхотни възможности, които възможности обаче те не могат да използват, защото вие не им предоставяте съдържание, а вие не им предоставяте съдържание, защото първо нямате средства за това, второ, защото нямате и нормативната рамка, в която да се вместите, трето, защото ние като регулатор заедно с държавата нямаме възможности да ви насърчиме. Защо нямаме тази възможност? Защото ситуацията в страната ни е тежка, намираме се в политическа криза. Всичко е замразено така да се кажи и това звучи като една музика от бъдещето, която обаче всъщност е толкова важна за публиката вкъщи. И така страната ни сега от нация техническа се превръща в изоставаща. И аз се надявам, че съвсем скоро обаче ще имаме възможност да се заемем активно и с тези въпроси.
Водещ: Мария благодарим ти.
Водеща: Надявам се следващият път, когато си в нашето студио да звучим по-оптимистично, защото сега кръгът като че ли е затворен и доста объркан.
Водещ: Ти употреби думата музика в съвсем различен аспект, но сега ние наистина продължаваме с музика.

 

Leave a Reply