Общината търси PR за промотиране на два свои проекта

в. Росица, Севлиево | Мая ГАНЕВА | 06.02.2013

Община Севлиево обяви обществена поръчка за информация и публичност в рамките на проектите си "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище за деца и младежи с увреждания в град Севлиево" и "Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост "Хоталич". Поръчката касае и провеждането на рекламна и PR кампания за промотиране на проекта за Хоталич и е разделена на три обособени позиции. С нейното възлагане се цели да бъде постигнато качествено и професионално изпълнение на заложените в двата проекта мерки за представяне и оповестяване пред широката общественост на всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност по двата проекта. Прогнозната стойност без ДДС е 179 166 лв.
По първата обособена позиция за информация и публичност в рамките на проект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище за деца и младежи с увреждания" фирмата-изпълнител трябва да изработи и монтира един билборд и две постоянни обяснителни табели; да организира и проведе две пресконференции – за анонсиране старта на проекта, и заключителна – при откриване на Центъра и Защитеното жилище. В тази позиция влизат още публикуване на периодични прессъобщения в местната и национална преса, отпечатване на листовки и изработване на обозначителни стикери. Прогнозната стойност е 7430 лева без ДДС. 16 976 лв. без ДДС е стойността по втората обособена позиция, чиято цел е да информира за изпълнението на проекта за достъп и социализация на Хоталич. Тя включва изработване и поставяне на два билборда, на 10 постоянни обяснителни табели; организиране и провеждане на две информационни събития; прессъобщения в местна и национална преса; излъчване на репортаж в национална телевизия. По третата обособена позиция за провеждане на рекламна и PR кампания за промотиране на проекта за Хоталич трябва да се разработи комуникационна стратегия, да се разпространят листовки и брошури с езикови версии, картички с кадри от обекта и постери с кадри от крепостта, PR филм на 2 езика; две 5 минутни версии за телевизионно излъчване. Тук влизат още производство на сувенири, изработване на уеб сайт, доставка и монтаж на пилон и знаме. Прогнозната стойност, без ДДС е 154 760 лв. Срокът за изпълнение на поръчката е 10 месеца.
Срокът за получаване на документация за участие в обществената поръчка е до 16.30 ч. на 25 февруари.

Стр. 2

Leave a Reply