Общо събрание и Годишна среща на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) ще се проведат на 18 февруари в София

PRnew.info БЛОГ I 2012-02-13
Общо събрание и Годишна среща на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) ще се проведат на 18 февруари 2012 г. (събота) в София.
ПРОГРАМА
14.00 – 15.00 – Общо събрание
Годишното общо събрание на членовете на БДВО ще премине при следния дневен ден:
1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2011 г. 
2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2011 г. 
3. Попълване състава на Управителния съвет на Дружеството за 2012 г. 
4. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2012 г. 
5. Разни
На Общото събрание, по всички точки от дневния ред, могат да гласуват всички присъстващи членове на БДВО, които имат платен членски внос за 2011 г.
15.00 – 15.15 – Кафе пауза
15.15 – 17.15 – Годишна среща
По време на първата годишна среща на членовете на БДВО ще бъдат обсъдени вижданията, идеите и препоръките за развитието и дейността на Дружеството през предстоящата година, както и в по-дългосрочен план.
Дискусията ще протече в следните насоки:
1. БДВО – мисия и дейности за постигането на общите цели и общия интерес на PR специалистите в България
2. Управление и финансиране на дейността на БДВО
3. Сътрудничество и партньорство в рамките на PR общността и извън нея
4. Специални събития и проекти – професионални и икономически цели
5. Роля на членовете на БДВО за изпълнение на целите на организацията и за нейната организационна стабилност и възможности
6. Приноси и ползи за членовете на БДВО, удовлетвореност от членството
По време на годишната среща членовете на БДВО могат да споделят своите мнения, идеи, предложения и препоръки за функционирането на Дружеството, ролята на членовете, приносите и ползите, които членството носи, както и всички теми, които имат отношение към дейността на организацията.
Участниците в срещата могат да поставят за обсъждане и да споделят своите виждания и по други теми от общ за Дружеството интерес.
Информация за Общото събрание на членовете на БДВО може да откриете тук: www.eventbox.bg/events/2630
Повече информация за Годишната среща на членовете на БДВО може да откриете тук: www.eventbox.bg/events/2631
За потвърждение и/или допълнителна информация:
Пламена Павлова 
Административен секретар 
Тел.: 02/ 495 85 82 и             0887 45 00 40       
Е: office@bdvo.org

Leave a Reply