Общо събрание на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО)

Начало: Събота, 18 Февруари 2012 г. – 14:00 часа
Край: Събота, 18 Февруари 2012 г. – 15:00 часа
Място: София, Конферентна зала на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ректорат, Северно крило, ет. 2, вход откъм ул. "Шипка"
Достъп: За членове на БДВО
Организатор: БДВО
Отворено за медии: Да
Файлове: Програма

Общо събрание на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) ще се проведе на 18 февруари 2012 г. (събота) в София.

ПРОГРАМА

14.00 – 15.00 – Общо събрание

Годишното общо събрание на членовете на БДВО ще премине при следния дневен ден:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2011 г.
2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2011 г.
3. Попълване състава на Управителния съвет на Дружеството за 2012 г.
4. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2012 г.
5. Разни

На Общото събрание, по всички точки от дневния ред, могат да гласуват всички присъстващи членове на БДВО, които имат платен членски внос за 2011 г.

15.00 – 15.15 – Кафе пауза

След Годишното общо събрание на БДВО ще се проведе и Годишна среща на членовете на БДВО.

По време на първата годишна среща на членовете на БДВО ще бъдат обсъдени вижданията, идеите и препоръките за развитието и дейността на Дружеството през предстоящата година, както и в по-дългосрочен план.

Повече информация за Годишната среща на членовете на БДВО може да откриете тук:

www.eventbox.bg/events/2631

За потвърждение и/или допълнителна информация:

Пламена Павлова
Административен секретар
Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40
Е: office@bdvo.org

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в България: http://www.eventbox.bg/events/2630 

Leave a Reply