Обучение: “Корпоративната социална отговорност на практика във фирмата”

БСК I 5.02.2013

Кога: 26 февруари 2013 г. (вторник), 10.00-17.00 ч.

Къде: София, БСК, ул. "Алабин" №16-20, етаж 1

Достъп: Такса участие

Организатор: Българска стопанска камара

Обучението има за цел да въведе специалисти от различни сфери в принципите по прилагането на корпоративната социална отговорност във фирмата. Освен принципите, участниците ще се запознаят и с похватите за прилагането на КСО в предприятието, както и с икономическите, социалните и комуникационните предимства на фирмите, които имат политика по социална отговорност.
Обучението е предназначено за специалисти по корпоративни комуникации, експерти по човешки ресурси, финансисти и мениджъри, които отговарят за развитието на фирмата.
В програмата се включват следните теми:
  • Принципи на корпоративната социална отговорност. Определения.
  • Пирамидата на корпоративната социална отговорност.
  • Анализ на заинтересованите страни.
  • Маркетингови предимства на компаниите, ангажирани с корпоративната социална отговорност.
  • Документиране на КСО.
  • Стандарти за корпоративна социална отговорност. Указания за социална отговорност ISO 26 000. Стандарт SA8000:2008
Участниците в обучението получават сертификат за участие.
 
Цената за един участник е 120 лева с включен ДДС. В цената са включени две кафе-паузи и материали.
Цената за студенти и служители на фирми – членове на БСК е 80 лева с включен ДДС.
Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 25.02.2013 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.
Заявките се изпращат на e-mail: pr@bia-bg.com
 
Банковата сметка, на която се превежда таксата за обучението е следната:
IBAN: BG30 CBUN9195 1000008461
Банков код: BIC CBUNBGSF
Юнионбанк, клон Алабин.
Основание: Обучение по КСО
 
Обучител:
Александър Миланов е сертифициран одитор по корпоративна социална отговорност. Работи като експерт „Връзки с обществеността“ в Пресцентъра на Българската стопанска камара. Има опит като маркетинг директор на водеща неправителствена организация, ангажирана със защитата на правата на децата.
 
За контакт:
 
Александър Миланов 
Тел.: +3592 932 09 28, +359 879 279 281
Email: pr@bia-bg.com, a.milanov@bia-bg.com
 

Leave a Reply