Обучение по лични финанси влиза в училищата

Росица Вартоник I 15.12.2013

Проект „Моят живот, моите финанси“ на „Инициатива за финансова грамотност“ учи младежи да управляват парите си

Умението да управляваме добре личните си финанси е пряко свързано с нашето благополучие, а оттам с благополучието на обществото като цяло. То е важна предпоставка за успешна житейска реализация на младите хора.
С проекта „Моят живот, моите финанси“ се полагат първите стъпки в тази посока. По него е разработена първата в страната програма по лични финанси „Моят живот, моите финанси“. Обучени са 15 учители, които ще я преподават на свои ученици през ІІ срок на учебната 2013/2014 г.
Проектът се реализира от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ в партньорство „Джуниър Ачийвмънт България“ и финансовия портал „Моите пари“. Финансира се по Програмата за подкрепа на НПО в България и по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Образователната програма обхваща основните теми от областта на личните финанси – финансово планиране и бюджет, кредит, спестяване и инвестиции, основни финансови продукти и услуги, трудови взаимоотношения, пенсионно осигуряване. Програмата е практически ориентирана, поднесена по атрактивен за младите хора начин.
Един от най-атрактивните елементи на програмата са видеофилмите по всяка тема – общо шест. Видеофилмите са режисирани от Жоро Торнев, а актьори са приятелска група ученици от софийска гимназия. Актьорите са и лица на проекта. Видеофилмите нямат аналог в България, а и по света.

По проекта ще бъдат обучени над 300 ученици от 10 града в страната.
 

 

Leave a Reply