Обучение за финансови институции на тема: “Борба с киберпрестъпленията”

EVENTS.dir.bg

Кога: 21 април 2010 г. (сряда)
Къде: София, хотел Шератон
Достъп: Такса участие, с Регистрация
Организатор: ICT Media

Събитието: Обучението e насочено към финансовите институции и цели не само да въведе, но и да задълбочи и развие темата за борбата с най-новите компютърни и интернет престъпления в светлината на постоянната нужда от обновяване на понятията за информационна сигурност, особено в клиентски ориентиран сегмент като финансовия.

По време на обучението двама от най-авторитетните експерти и преподаватели по информационна сигурност на Стария континент ще представят:

* конкретни сфери на „проява" на киберпрестъпниците
* новите техники за идентифициране, анализ и разследване на киберпрестъпленията
* водещите концепции, свързани с киберпрестъпленията и борбата с тях
* правните стандарти – материални, процедурни, свързани с международното сътрудничество
* процедурните аспекти на разследването и наказанието на киберпрестъпленията
* възможностите за публично-частно партньорство в тази област

За кого е предназначено обучението:

Представители на банки, застрахователни, лизингови, пенсионно-осигурителни дружества, картови оператори и други финансови институции със следните позиции:

* Директори и мениджъри „Информационна сигурност"
* Експерти по информационна сигурност
* ИТ мениджъри
* ИТ експерти
* Мениджъри „Операционен риск"
* Мениджъри „Електронни канали"

Всеки участник ще получи сертификат, издаден от МБИ, за преминато обучение по киберсигурност.

За контакти:

Надя Караджова
мениджър "Събития"
ICT Media
тел.: 400 1121, 400 1111
факс: 980 66 10
e-mail: nadia_karadjova@idg.bg

Допълнителна информация: http://events.idg.bg/bg/86/

Оригинална публикация

Leave a Reply