Огнян Донев вписан в Търговския регистър като собственик на “Труд”

в. Труд | 10.04.2011

Огнян Донев и Любомир Павлов са вписани в Търговския регистър като собственици в "Медийна група България холдинг" ООД. Това става ясно от партидата на дружеството в публичния електронен регистър. В холдинга влизат дружествата, които издават "Труд", "Седмичен труд", "24 часа", "168 часа" и повече от 10 други вестници и списания.

Според вписания в регистъра дружествен договор собствеността в холдинга се разпределя така: Любомир Павлов, който е и управител, притежава 43 дружествени дяла, Огнян Донев – 40 дяла, "БГ Принтмедия" ООД – 17 дяла. Съдружници в "БГ Принтмедия" ООД са Любомир Павлов като физическо лице с 47% и регистрираната във Виена фирма "БГ Приватинвест" с 53%. Решенията за промяната в собствеността на "Медийна група България холдинг" са взети на общи събрания на 27 март. Оттогава са и договорите за покупко-продажба на дяловете, които също са вписани в регистъра.
През декември 2010 г., когато немската компания ВАЦ продаде вестниците и списанията, които притежаваше в България, Огнян Донев беше само финансов инвеститор и както официално бе обявено на пресконференция,си запази правото по-късно да стане съдружник.
Сегашната промяна в собствеността отразява действителното участие във финансирането на сделката. През седмицата Донев, който е изпълнителен директор на фармацевтичната компания "Софарма" и председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, поиска Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе дали евентуално има концентрация на собственост при промяната на дяловете в холдинга. Той обаче няма друго участие в медийни дружества, така че становището на антимонополната комисия би трябвало да гласи, че не съществуват пречки.

Стр. 3 

Leave a Reply