Онлайн рекламата в България с 25% ръст

в. Пари | Георги ПАНАЙОТОВ | 21.02.2011

Рекламата в интернет е увеличила пазарния си дял въпреки рецесията

На фона на свиващи рекламни бюджети и изнмогващи печатни изданивя онлайн рекламата вне светли тонове в иначе мра ната картина на пазара през 2010 г. Сегментът не само останал незасегнат от кризата, но е отбелязал значи лен ръст според проучва на PricewaterhouseCoop (PWC). В проучването са включени финансовите ре зултати на 750 български сайта, а отчетените приходи са на обща стойност 30 млн. лв. От сайтовете е взета информация за Топ 50 на рекламодателите във всеки от икономическите сектори.


Бъдещето е в интернет

Онлайн рекламата е нараснала с 25% през 2010 г. спрямо предходната. В сектора "дисплей реклама" (предимно банери – виж карето), който е с най-голям дял в сектора, приходите възлизат на 24.7 млн. лв. спрямо 21 млн. лв. през 2009 г. Това е най-слабо разширилият се сектор, като дори отчита спад в дела си от 5.6% за сметка на рекламата тип "обяви и справочници".
Показаните резултати са очаквани, тъй като общо наблюдаваната тенденция е за засилването на интерактивността на самите реклами и насочване на ролята на потребителя от пасивна наблюдаваща в активна посока. Перфектен пример за това са рекламните боксове на официалните профили на големи производители в социалните мрежи, които не само предоставят рекламата на потребителя, но му дават и разширена възможност за взаимодействие с нея под формата на визуална или текстова игра.
Засилва се интересът към онлайн рекламите, при които заплащането се осъществява за реализирана интеракция от страна на потребителя – т. е. кликване. Приходите от този тип реклама възлизат на 3 млн. лв., или 10% от общите рекламни приходи през 2010. Този сегмент отчита над 66% ръст в сравнение с печалбата през 2009 г. България следва
плътно световните тенденции, тъй като рекламата "на клик" тепърва ще се усъвършенства с подобренията на системите за мониторинг на активността на потребителите онлайн и тяхната интеракция с рекламните банери. За разлика от традиционната банерна реклама при рекламата "на клик" се нулират т. нар. траш импресии, или импресии, генерирани от скриптове и автоматизирани програми, а не от реални потребители.

Онлайн
Телекомуникационните и финансовите компании продължават да заемат водеща позиция сред най-активните онлайн рекламодатели. Райфайзенбанк и "М-Тел" са двете компании, инвестирали най-големи суми в онлайн реклама през изминалата година. В същото време компании с традиционно високо присъствие в печатните, радио- и телевизионните медии не успяват дори да влязат в Топ 10 на най-рекламиращите компании.
Секторът на финансовите услуги заема над 14% (4.2 млн. лв.) от общия рекламен обем, следван от телекомуникациите с близо 9.3% (2.8 млн. лв.), потребителски стоки с 9% (2.7 млн. лв.), развлекателна индустрия и медии с 5.8% и търговия на дребно с над 4%. Автомобилната индустрия, която традиционно също е сред основните рекламодатели, през 2010 г. е представлявала под 4% от общия рекламен обем. От Hyundai България коментираха за в. "Пари", че компанията поддържа постоянен контакт с клиентите си и са се убедили, че ТВ и печатната реклама дават най-голям резултат. Въпреки това не са се отказали от онлайн рекламата и в зависимост от конкретните рекламни кампании интернет може да стане доминиращ.

Изводи
Брутните годишни приходи при всички типове реклама ще продължават да растат с още по-големи темпове и се очаква до средата на годината съотношението между тях отново да се промени. От PricewaterhouseCoopers заявяват, че проучването е моментна снимка на един постоянно и особено динамично променящ се пазар.
Интересно е, че банерната реклама продължава да е предпочитаният тип реклама въпреки надигащите се срещу нея негативи и все по-голямото разпространение на програми за нейната манипулация (изкуствени -"траш" кликове). Засилването на интереса към рекламата "на клик" може да доведе до изравняването на интереса между нея и банерната в рамките на следващите 3 до 5 години. Това ще промени самото ценообразуване на онлайн рекламата, която в момента е доминирана от броя импресии (показвания).
Любопитно е, че 6 от 15-те най-големи телевизионни рекламодатели не фигурират сред 50-те водещи рекламодатели в интернет. Същият брой от 15-те най-големи онлайн рекламодатели пък не присъстват изобщо в телевизиите.

***
Речник
Основни понятия, използвани в онлайн рекламата
%Дисплей реклама (на период или на база СРМ)
Това е рекламата, която включва банери, бутони, видеореклама, брандинги, нестандартни рекламни формати (Rich Media) и "всякаква дисплей реклама", закупувана на период от време за престой в секция на съответния сайт или на СРМ база – предварително дефинирано количество импресии върху нея.
%Реклама "на клик" (СРС и СРА)
Този тип реклама включва банери, спонсорирани текстови линкове, контекстна реклама и други формати, продавани на клик. Не включва Google и приходите "на клик", генерирани от тях за издателите. Интересът към модела на заплащане на този тип реклама продължава да се повишава, тъй като пряко зависи от интереса, генериран към рекламирания бранд.
%Обяви и справочници
Включва малки обяви (за работа, b2b, услуги и др.) в специализирани за обяви или други сайтове с тясно дефиниран таргет, VIP линкове или заплащане за "по-горни позиции" в онлайн каталози, директории и всякакви други видове обяви.
%Други
Освен основните три типа реклами има множество малки подкатегории, които също генерират рекламни приходи, сред които директният мейлинг(въпреки драстичното оттегляне на позициите му през последните пет години вследствие серия от законодателни промени те все още присъстват), рекламни линкове в съобщения, продавани на брой, а не на клик, подписи в писма, социални мрежи и форуми, PR материали и платени публикации и т. н.

Стр. 12 – 13

Leave a Reply