Още три дни от общественото обсъждане на Програмата за преход от аналогова към цифрова ефирна телевизия

www.cross-bg.net | 2010-04-12

София /КРОСС/ Остават още три дни от общественото обсъждане на Програмата за преход от аналогова към цифрова ефирна телевизия. Широка разяснителна кампания, подпомагане на социално слаби и хора с увреждания и технически изисквания към оборудването са трите основни цели на документа, съобщават от МТИТС.
Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ на 1 април. До момента не са получени предложения и становища, въпреки че въпросът е от широк обществен интерес.
След 2013 година зрителите ще могат да гледат ефирна телевизия, само ако телевизорите им имат вграден приемник или с допълнителна приставка към старите апарати. Предстои през 2010 година Агенцията за социално подпомагане и Министерството на труда и социалната политика да определят групите социално слаби и хора с увреждания, които имат нужда от подпомагане за приставки за цифров сигнал. Ще бъде взета предвид статистиката колко от тях към момента гледат ефирна телевизия.
Освен определянето на групите, които следва да бъдат подпомагани, са дефинирани минималните изисквания към приставките, така че тези устройства да осигурят максимално използване на предимствата на цифровата ефирна телевизия.
Програмата предвижда МТИТС да създаде сайт на цифровата ефирна телевизия, линк към него ще предоставят министерствата и обществените организации.
Разяснителната кампания включва създаване и разпространение на видео и аудио клипове за предимствата на цифровите програми. Те ще бъдат създадени в рамките на бюджетите на БНТ и БНР за 2010 година. Информационни материали на хартиен носител ще финансирани със средства от бюджетите на Министерството на културата и Съвета за електронни медии. Отпечатване на 5,4 млн. броя от тях, както и разпространението до всяко домакинство, ще е в рамките на бюджета на Български пощи за 2011. За популяризирането на цифровата ефирна телевизия ще бъдат използвани социалните мрежи, а меморандум ще се регламентира начините и формата на взаимодействие между държавните институции и частните медии.
Предвижда се създаване на демонстрационни места в магазините на търговските вериги за битова техника, където могат да се разпространяват рекламни материали, да се излъчват клипове за популяризирането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване. Търговците трябва да информират по подходящ начин клиентите си, че телевизионни приемници без вграден цифров тунер с декодер MPEG-4, след края на 2012 г. няма да могат да приемат ефирна телевизия без приставка (STB).
Преминаването към цифрова ефирна телевизия предоставя нови възможности на потребителите, като по-голямо разнообразие на програми, по-добро качество на картината и звука и по-надеждно приемане. Създават се условия за увеличаване на броя на българските програми с национален и регионален обхват, с възможност за портативно и мобилно приемане. обогатяване на съдържанието с аудио описание, аудио субтитри, специализирани субтитри и език на знаците за хората с увреждания. Цифрови програми ще се гледат без такси.

Оригинална публикация

Leave a Reply