Парламентът регламентира медийното отразяване на предизборната кампания

www.vesti.bg I 18.02.2014

 Парламентът регламентира отразяването на предизборната кампания от обществените и търговските електронни медии, както и в печатните и онлайн издания. Депутатите приеха на второ четене текстове от проекта на Изборен кодекс. Предизборната кампания в програмите на БНТ и БНР ще се открива и закрива с клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до 40 секунди, които ще се излъчват безплатно.

При избори за президент и вицепрезидент предизборната кампания в програмите на двете обществени медии ще се открива и закрива с обръщения на кандидатските двойки с продължителност до три минути за всяка от тях, които няма да се заплащат. Редът за представяне на кандидатите в различните форми на предизборната кампания ще се определя от ЦИК чрез жребий.

БНТ и БНР ще предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути. Времето на участниците ще се разпределя поравно. За безплатни диспути в регионалните радио- и телевизионни центрове на обществените медии ще се предоставят общо не по-малко от 60 минути.

Във времето на предизборната кампания ще могат да се използват и платени форми с цел популяризация на участниците във вота и агитация към гласуване за техните кандидати. Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, ще се предоставят от участниците в изборите или ще се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

Предизборните предавания по обществените медии и техните регионални центрове ще се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет.

Във връзка с предизборната кампания търговските електронни медии ще могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания. Те ще могат да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени. Заплащането ще се извършва предварително.

В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет, или кандидат, записаха още депутатите.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги ще предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които ще се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

Не се допуска предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции и в търговските дружества с повече от 50 процента държавно участие, реши парламентът. Забранява се използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, записаха още депутатите.

Резултатите от социологически проучвания за изборите ще се оповестят след 19 ч. в деня на вота, решиха депутатите с приети на второ четене текстове от новия Изборен кодекс.

Мнозинството не прие предложение на депутата от "Атака" Павел Шопов да се забрани разгласяването под каквато и да е форма на социологически проучвания в изборния ден.

Депутатът се аргументира с установената практика през целия изборен ден във вид на класация на песни, книги или цветя да се съобщават данни в медиите.

Парламентът прие в периода от насрочването на изборите до самия изборен ден всяко огласяване на резултати от допитвания да съдържа информация за възложителя на проучването, изпълнителя и източниците на финансирането му.

Резултатите не трябва да се огласяват под каквато и да е форма в деня за размисъл и до обявяване на края на изборния ден на територията на страната.

Според кодекса ЦИК ще вписва в публичен регистър социологическите агенции, които ще извършват проучвания в изборния ден, а на анкетьорите ще издава удостоверения.

Допитванията ще трябва да стават извън избирателните секции. Мнозинството в парламента отхвърли друго предложение на Павел Шопов, с което се предвижда забрана за разгласяване на социологически изследвания 30 дни преди изборите.

Оригинална публикация

 

Leave a Reply