Патриотичният фронт предлага промени в Закона за радиото и телевизията

БНР | 20.01.2016 | 16:31

Парламентарната група на Патриотичния фронт внесе законопроект за изменение на Закона за радиото и телевизията. Народните представители предлагат от досегашните текстове да бъде заличено, че програмите или отделни предавания могат да бъдат и на друг език, когато са предназначени за български граждани, за които българският език не е майчин. Според вносителите, подобна разпоредба е в разрез с конституционното задължение на всеки български гражданин да изучава и ползва български език. Второто предлагано изменение е отпадане на задължението на БНР и БНТ да създават предавания, предназначени за българските граждани, за които българският език не е майчин, включително и на техния език.

Leave a Reply