Покана до медиите: Учебна симулация за действия за спасяване на пострадали деца и младежи и ликвидиране на последствия от кризи и терористични действия, 22.06.2011 г.

Комуникационна агенция PRoWay I 20.06.2011

Уважаеми колеги,
 
имаме удоволствието да ви поканим на учебна симулация за действия за спасяване на пострадали деца и младежи и ликвидиране на последствия от кризи и терористични действия.
 
Събитието ще се състои на 22 юни 2011 година (сряда) от 11.00 часа в базата на Национален учебен център при БЧК, с. Долни Лозен, Столична община. 
 
Ще бъдат проведени 3 учебни демонстрации на младежки екипи за превенция срещу бедствия, които ще покажат на подрастващите правилните действия при наличието на опасна или екстремна ситуация. Организацията по демонстрациите се осъществява чрез съвместна работа на български, гръцки и френски екипи.
 
На демонстрациите ще бъдат осигурени противопожарна техника, линейки, хеликоптер и специални екипи за противодействие. Симулацията е част от проект „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа”. Целта на проекта е да създаде устойчива мрежа от организации от страните в ЕС, които да обменят експертни мнения и знания за превенцията срещу природни бедствия и катастрофи. 
 
По време на събитието:
 
- Ще бъде демонстриран най-ефективният начин за евакуация и предпазване на деца при случай на пожар чрез използване на френския опит;
 
- За първи път в Източна Европа ще бъде представен и използван симулатор на земетресения -12-тонна платформа, върху която са изградени истински учебна и детска стая и в реални условия се проследяват действията и реакциите на учениците;
 
- Ще се демонстрира поведението на ученици и техните действия при терористична атака.
 
За представителите на медиите има осигурен транспорт, за който ще ви уведомим допълнително.
 
Моля потвърдете вашето присъствие на Боряна Джонева, Е-mail: b.djoneva@proway.bg, Моб. тел.: 0879 931 335, не по-късно от 16.00 часа на 21 юни (вторник).
 
За контакти и допълнителна информация:
 
Боряна Джонева 
Комуникационна агенция PRoWay 
 
Тел: + 359 (879) 931 335
E-mail: b.djoneva@proway.bg

Leave a Reply