Покана за Отворен семинар на тема: “Как ефективно да организираме своя бизнес от стратегическа гледна точка”

Автор: Вергиния Къшева, Ideas Bulgaria

Уважаеми дами и господа,

Предполагам бихте се съгласили, че не е лесно да бъдеш лидер и мениджър в тези трудни времена. На Вашите плещи лежат отговорности и решения за оцеляването и просперирането на Вашата компания и за хората в нея.

 В каква посока да поема?

 Какво да променя, за да бъда адекватен и успяващ в една трудна среда?

 По какво мога със сигурност да знам на кого мога да имам доверие и в кого да инвестирам?

 Да задържам ли хора или да ги освобождавам?

Това са въпросите, които според нашите последни проучвания и опит много собственици, директори и топ мениджъри на компании в България си задават. Ето защо те искат подобряване на организацията, повишаване на оптимизацията и ефективността на процесите в компаниите и стратегически фокус на планирането в дългосрочен аспект.

За да отговорим на тази жизнено важна потребност на бизнеса, IDEAS България организира отворен семинар на тема:

Как ефективно да организирате своя бизнес от стратегическа гледна точка

От семинара ще научите:

- Какво представлява Организиращата схема на една компания, от какви елементи се състои и как чрез нея да имаме ясна картина за всяка една функция и отдел в компанията;
- Определяне на идеалната ситуация за всяка функция и отдел – какво бихте искали да постигнете за всяка една функция;
- Установяване на действителната ситуация и посоката, в която тя се движи спрямо идеалната;
- Откриване на причината за възходящата или низходящата тенденция;
- Насоки за изработване на стратегически план – какви мерки да се предприемат за приближаването на действителната до идеалната ситуация;
- Какво представлява и как да се изработи мониторинг на всяка функция;
- Какво е екип и как с негова помощ да постигаме по-висока ефективност.

В резултат на обучението участниците ще получат:

-по-ясно разбиране на всички функции в компанията, за да може тя да оцелява и да се разраства стабилно;
-по-ясно разбиране как оптимално да се използва наличния човешки ресурс в компанията и от какви хора тя има нужда;
-познание за изготвяне на план как да се достигне там, където собственикът/ управителят желае;
-инструмент за измерване производителността и функционалността на различните позиции в компанията;
-инструмент за растеж и успех независимо от промените на пазара;
-ясно разбиране за жизнено важните елементи на успешния и резултатен екип и къде нещата могат да се объркат.

Курсът/обучението е предназначен за:
Собсвеници и управители, хора на ръководни позиции, лидери

Продължителност (начална и крайна дата на провеждане):
04.02.2010

Такса за участие:
295 лева без включен ДДС. Включва: цена за обучението, материали, техническо оборудване и зала, 2 кафе-паузи и обяд. При повече от един човек от компания Ви предлагаме следните отстъпки: – 10% отстъпка от сумата за втори и трети участник; – 25% отстъпка от сумата за 4-я и всеки следващ участник от една компания.

Е-mail:
trainings.ideas@ideas-reality.com

Телефон:
+359(2) 962 3984

Лице за контакт и допълнителна информация:
Вергиния Къшева

 

Leave a Reply