Поръчките за рекламни кампании по европроекти стават все по-атрактивни

в. Пари | Красимир ПЕТКОВ, директор "Връзки с клиенти" Рекламна агенция "Крес" | 02.09.2010

"Крес" заедно с германския си партньор "Медиа Консулта" са участвали само в една рекламна кампания, свързана с европейски проект – за популяризирането на България като туристическа дестилация в Германия. Кампанията е инициирана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Проектът обхваща всички мерки за привличането на германски туристи в страната ни – телевизионна, прес- и външна реклама, връзки с обществеността.
Подготовката на рекламни и информационни кампании, свързани с европейски проекти, в момента нямат много голям дял в дейността на агенцията, но в настоящата икономическа ситуация те стават все по-атрактивни въпреки по-големия ресурс, необходим за подготовка на проектни предложения, както и по-кратката продължителност на договорите. Това, което ги отличава от другите кампании, които провеждаме, е голямата административна тежест по подготовката на проектните предложения, както и различните критерии за оценка при различните възложители. Това ангажира сериозен ресурс от страна на агенцията при подготовката на всеки проект.
Изборът на изпълнител за проект, свързан с провеждане на информационна или рекламна кампания, е свързан с различни критерии, определени от конкретните възложители, като напоследък се наблюдава изравняване на тежестта на оценката за техническата и ценова оферта, което, вярваме, ще доведе до подготовката на все по-качествени проекти.

Стр. 20

Leave a Reply