PR на новото десетилетие

сп. Sign Cafe | Албена ЧЕШМЕДЖИЕВА | 2010-04-17 

Новото десетилетие започна c осезаеми промени и нови предизвикателства. Въпреки спада в комуникационната индустрия, обаче се очертава тенденция към засилване на корпоративното търсене на PR услуги. Изграждането на взаимоотношения с потребителите на 21-ви век се гради на активно взаимодействие и ангажимент – не просто в промотирането на продукти, а информиране на потребителите, изграждане на доверие, а не купуване на време, поддържане на разговор, а не в предаването на съобщения. За перспективите пред PR бизнеса и най-горещите теми в областта на комуникациите поговорихме с председателите на някои от водещите PR организации в България – BAPRA, БДВО и ИМАГИНЕС. Какви са плановете им за развитие през настоящата година и повишава ли се нивото на диалогичност между сдруженията в бранша коментират Максим Бехар, Милена Атанасова и Аня Павлова.

- Максим Бехар е председател на Българската асоциация на PR агенциите. Управлява МЗ Communications Group, Inc., част от веригата на световната корпорация Hill&Knowlton. Г-н Бехар е и председател на Борда на директорите на МЗ Communications College, единственият у нас лицензиран професионален център no PR и маркетинг. През 2010 г. BAPRA организира първи национален конкурс за отлични постижения в областта на PR – BAPRA Bright Awards.

- Милена Атанасова е председател на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО). Работи в областта на комуникациите от 1999 г. като през годините практикува в различни сфери – изкуство, търговия, реклама, интериор и дизайн, фармация, медии, детергентна индустрия и хранително-вкусова промишленост. За десета поредна година БДВО организира национален конкурс за постижения в сферата на връзки с обществеността - PR Приз. През 2009 г. дружеството инициира създаването на Българска конфедерация за връзки с обществеността, която към момента обединява три от действащите професионални PR организации – БДВО, ИМАГИНЕС и Българската академична асоциация по комуникации (БААК).

- Аня Павлова е съпредседател на Българската конфедерация за връзки с обществеността (БКВО), председател на Асоциация "ИМАГИНЕС на имиджмейкъри и специалисти по връзки с обществеността", член на Руската асоциация по връзки с обществеността (РАСО). Собственик на агенции CNR Communicatons и CNR Advertising. Докторант в Софийския университет "Св. Климент Охридски" с тема: "Политически интегрирани комуникации". Председател на журито на PR Приз 2010.

***
Максим Бехар, председател на Българската асоциация на PR агенциите

Г-н Бехар, ще бъде ли година на промени 2010-а? Какви са прогнозите Ви за развитието на PR пазара?

Ще бъде една прекрасна година за нашия бизнес. Всички знаем, че 2009-та беше доста трудна. Имаше период, в който клиентите се вцепениха и не знаеха как да реализират своите маркетингови програми. Научихме се да работим в съвсем други условия от тези, на които бяхме свикнали през последните десетина години. Кой от нас и дали успя да извлече ползи от този безценен урок, ще видим съвсем скоро. 2010-та е годината на нов тип комуникации, на новите медии и година на промяна в самите клиенти.

Кои ще са най-горещите теми в PR индустрията?

Новите медии. Социалните мрежи. Езиците. И… новите бизнес правила. Ние, PR експертите, и нашите клиенти не искаме или не можем да се примирим, че печатните медии си отиват, за да дойде една сложна конфигурация от онлайн медии, съчетани с нови телевизии. В крайна сметка и телевизията никога повече няма да бъде такава, каквато я познаваме сега… все повече ще се приближава към онлайн медиите, за да заприлича един ден изцяло на тях. Не засягам въобще радиата като тема на промяна, до година-две всички те ще бъдат на сателит и няма да имат реклами, тоест комерсиалната им част ще се изчерпи, ще бъдат платени, за да ги слушаме. И – то е ясно – идват социалните мрежи. Колкото и да изглеждат елементарни, достъпни и лесно разбираеми, социалните мрежи са изключително сложен комуникационен инструмент и лесно можеш да си счупиш главата, ако не ги разбираш в детайли. Още повече че те се развиват мълниеносно, променят се най-неочаквано и искат постоянно следене. И накрая – езиците. Това е факторът, който най-много пречи за развитието на нашия бизнес. По един начин си говорим лице в лице, по съвсем друг начин в социалните мрежи, по трети начин говорим по телефона, по четвърти – пишем sms-и. Ако ние, експертите в бизнеса, нямаме ясна и точна представа за тези нюанси, нямаме точните решения и формули, вече сме тотално обречени на провал. Всичко това обуславя и съвсем нови бизнес правила. Много вероятно е месечните консултантски договори като практика да остъпят място на договори за всеки проект. Може би и клиентите ще се променят много no-динамично, отколкото очакваме.

Как ще се развива БАПРА през 2010-та година?

Искаме асоциацията да стане безспорен лидер и истински представител на нашия бизнес в България. В крайна сметка именно ние, членовете на БАПРА, правим поне 75% от оборотите на българския PR пазар. Смятаме със сигурност да разширим обхвата от дейности на асоциацията, да поканим след внимателен подбор и проучване още компании за членство и не на последно място – да организираме много професионални награди за най-добри постижения в областта на публичните комуникации в България. Ще бъде интересна година за целия бизнес и БАПРА ще е една от причините за това. Наистина бих желал колкото се може повече професионални общества в България да работят толкова сплотено и единно като БАПРА, ще е доста по-добре за цялото общество.

Какво е нивото на диалогичност между браншовите PR организации? Има ли посоки на взаимодействие помежду ви?

Не, няма взаимодействие, по една или друга причина. Но много от колегите от компаниите в БАПРА членуват и в БДВО и това прави взаимодействието точно такова, каквото и трябва да е – неформално, неофициално, изцяло професионално. Ако някой ден се появят и други наистина действащи PR общества или организации, то ще се радваме да работим с тях. За нас обаче най-важното е контактът със студентите. Ако можем да предаваме нашия практически опит на тези, които учат вече нищо незначещата за нашия бизнес скучна и суха теория, то тогава ще сме постигнали най-важната цел на БАПРА – силен, конкурентен, честен, прозрачен и професионален PR пазар.

***

Милена Атанасова, председател на Българско дружество за връзки с обществеността

Ще бъде ли година на промени 2010-та?

Икономическата ситуация провокира въображението на PR специалистите, но в пазарно отношение не може да очакваме бурно развитие. На българския пазар се появяват нови агенции, но други са пред фалит. С малко закъснение тук следваме тенденциите в световен мащаб. Най-ясно изразена е глобализацията на пазара. Масово се обединяват агенции – и то едни от най-големите (Mmd и Trimedia се вляха в Grayling, РМК/НВН и BNC, Focus Media и Madden Communications). Обединяват се също и големи професионални организации (CERP – европейската PR асоциация стана част от Global Alliance). Това говори най-малко за две неща – унифициране на стандарти, но и наличие на криза. Според PR Newswire ръстът на пазара в световен мащаб за 2009 г. е 46%, предимно заради интернет. За 2010 г. се очаква поне 20% ръст. Не бих заявила смело подобен ръст за българския пазар, да не говорим, че у нас все още не е правено подобно проучване, което да изчисли точния ръст в нашата сфера.

Кои ще са най-горещите теми в PR индустрията?

При всички положения горещите теми в PR сферата ще бъдат свързани с най-силно засегнатите от кризата индустрии – финанси и застраховане, строителството, транспорта, недвижимите имоти, мебелната индустрия, енергоснабдяването и др. Важни събития са и двата големи световни спортни форума, и за съжаление, непредвидимите природни бедствия като това в Хаити. Виждате колко активни са всички с набирането на средства, това се прави предимно посредством PR техники.

Какви активности предвиждате през 2010-та в БДВО?

На първо място, това са традиционният конкурс "PR Приз" и четвъртият поред PR фестивал в България – надяваме се по-хубави от всякога, тъй като "PR Приз" отбелязва 10-та си годишнина. Смятаме да довършим работната среща от 2009 г. "Институциите и техният публичен образ", но този път с конкретните програми, действия и резултати, предоставени от екипите по комуникация на правителството. И през 2010-та няма да забравим да говорим за CSR инициативите и компаниите/агенциите и хората, които стоят зад тях. Бихме искали да отворим темата "Шоубизнес и PR", тъй като често се бъркат отделните сфери на PR в България. Важна тема, която ще включим в програмата на дружеството, под формата на online дискусия, е тази за социалните мрежи – значим обществен фактор и мощно средство за PR. Планираме обучение по събитиен мениджмънт, отново ще говорим за мостовете между образование и практика, ще наблегнем на етичните практики през годината като отново популяризираме Етичния кодекс на PR специалистите в България.

Какво е нивото на диалогичност между браншовите организации? Има ли посоки на взаимодействие помежду ви?

Нивото на диалогичност засега не е много високо и това е видимо за всички в бранша. През 2009 г. БДВО инициира създаването на Българска конфедерация за връзки с обществеността, като покани действащите PR организации в страната, общо шест. Предложението приеха само две от тях – ИМАГИНЕС и БААК, останалите практически не изразиха несъгласие, но и не подписаха споразумението. Иначе правим и ще правим съвместни инициативи с останалите организации, всички имат интерес от това. Най-често става дума за събития – обучения, семинари, кръгли маси. Според мен все още професионалната среда не благоприятства подобен диалог. Капитализмът в България е в сравнително ранен стадий и у практиците надделява инстинктът за оцеляване в силно конкурентната, и понастоящем кризисна ситуация, пред мисълта за бъдещето и подобряването на професионалната среда. Нека напомня, че преди време всички организации се подписаха под Етичния кодекс на PR специалистите в България, което за мен е достатъчно основание за вяра в светлото бъдеще. Ще пораснем и дотам, дано икономическата ситуация също ни помогне за това.

***

Аня Павлова, Асоциация на имиджмейкъри и специалисти по Връзки с обществеността (ИМАГИНЕС)

Ще бъде ли година на промени 2010-а? Какви са прогнозите Ви за развитието на PR пазара?

PR индустрията усети кризата така, както всяка друга индустрия. Освен носител на нови възможности, кризата със сигурност е и период за сериозни равносметки, анализи и важни решения. В такива ситуации единността на бранша е от голямо значение. Сега е моментът, когато трябва да се докаже и отстоява необходимостта и престижът на професията ни. Всички знаем, че именно кризата е най-големият консуматор на репутациите. Ето защо репутационните стратегии, а това е, с което се занимават сериозните PR специалисти, са от изключително значение, както за българския бизнес, така и за българската политика.

Кои ще са най-горещите теми в индустрията?

Парещите теми за българите са и темите, с които голяма част от PR специалистите ще се занимаваме – застрашени репутации, непоследователни действия, непремерени приказки, действия, които плашат и объркват хората – всичко това са области, в които участието на PR професионалисти е абсолютно задължително. Загуба на работни места, проблемите в здравеопазване, образование, земеделието, българския бизнес, социалната сфера – всичко това трябва да бъде комуникирано много внимателно. В ситуация на криза никой – нито в бизнеса, нито в политиката – може да си позволи липсата на комуникационни стратегии. Тези, които смятат, че ще минат без такива, достатъчно бързо ще понесат негативните последици. Липсата на комуникационна стратегия издава хаоса в действията. Кризата сама по себе си носи достатъчно проблеми, за да може някой да си позволи поредица от грешни послания. Не случайно PR дисциплината се смята за стратегическа и световният опит показва, че това е напълно заслужено. Решаването на сериозните репутационни проблеми на България минават през решаване на комуникационни и репутационни проблеми на българския бизнес и политика. Ето защо, всъщност най-важните експерти в страната в момента са именно репутационни стратези, тоест, пиарите.

Какви са плановете на асоциацията за 2010-та година?

Съвсем скоро ИМАГИНЕС издаде студията "Политическия брандинг с рекламен акцент", чийто автор е Стефан Серезлиев. ИМАГИНЕС дава и ще дава възможност на специалисти и експерти в областите на комуникациите и маркетинга да представят своите идеи и да споделят своя опит. И занапред ние ще подаваме ръка на експертите. Подготвяме и нов сборник "Избори 2009". Това ще е третото издание от поредицата, посветена на изборните технологии, която ИМАГИНЕС прави. Автори в изданията на ИМАГИНЕС са доказани специалисти, както в областта на пиара и публичните комуникации, така и журналисти, политолози, социолози, анализатори и политици. Като член на БКВО, ИМАГИНЕС и тази година участва в организирането на 10-тия PR Приз и съпътстващия PR фестивал. Това са само част от нещата, които сме набелязали като активности на ИМАГИНЕС през 2010 г.

Какво е нивото на диалогичност между браншовите PR организации? Има ли посоки на взаимодействие помежду ви?

Фактът, че бе създадена БКВО, е достатъчно ясен знак за взаимодействие между големите организации в нашия бранш. Когато се обединяват браншови организации с история, това е мощен сигнал за развитието на професията. Обединени, имаме no-големи възможности да отстояваме престижа и репутацията на бранша, да подпомагаме млади специалисти и да допринасяме за развитие на PR дисциплината в България, което да е на високо световно ниво. Професионалните стандарти и утвърждаване престижа на PR професията в България не са въпроси, които могат да се решават успешно по единично. Те изискват както личен принос на всеки отделен специалист, така и съвместни усилия на обединени около каузата специалисти.

Стр. 98, 100 – 101, 102

Leave a Reply