PR специалисти опитват да налагат цензура

Информационна агенция и пресклуб „София прес” I 20.07.2011

Албена Ивайлова, PR Директор на „Вивека Консултинг” ООД, която защитава интересите на Митко Събев в споровете му с Денис Ершов. и Българското дружество за връзки с обществеността се опитват да превърнат в казус елементарна и утвърдена в годините практика, а именно – разпространението на съобщение-изявление без редакторска намеса. Ивайлова и БДВО обвиняват в неетичност независима информационна агенция като „София прес” само поради факта, че пряко изявление на Денис Ершов е било разпространено чрез информационния й бюлетин. В изявлението Ершов заплашва самата Албена Ивайлова със съдебни действия, поради факта, че според него, тя тиражира касаещи го неверни твърдения в медиите.

Практиките по цял свят предполагат съобщенията без редакторска намеса да бъдат излъчвани с подписа на изявителя, а не с редакторски или репортерски подпис. Това гарантира най-висока достоверност на информацията – нещо, което някои PR специалисти не могат да приемат, тъй като това изключва тях самите като посредник между обектите и медиите.

Информационна агенция „София прес” държи на възможността хората да общуват с медиите директно. Една от предоставяните от агенцията услуги е разпространяването на платени, нередактирани съобщения до медиите. Това е услуга, която може да бъде предоставена на всеки. Избор на всяка медия, получаваща информации от „София прес”, е дали да публикува съобщението или не, дали да потърси допълнителна информация или не, дали да коментира или не. Това са ежедневни събития в медийния свят, до които масовият потребител на новини няма как да достигне. Но това не е манипулация – напротив, това е информация в най-чистия й вид.

По тази причина ИA„София прес” не приема извода на БДВО в становището му от 27 юни, че „национален пресклуб „София Прес” е нарушил принципа на свободен и отговорен обмен на информация, тъй като дори и с презумпцията за непреднамерено неетично действие – разпространява недостоверни твърдения, които окачествят също професионалните компетенции на колега – утвърден PR специалист.” ИА „София прес” не приема също, че може да съществува недостоверност в едно лично изявление.

В изводите на БДВО се казва още, че „София Прес уронва не само професионалната репутация на Албена Ивайлова (с което нарушава принципа на честната конкуренция, залегнал в Етичния кодекс), но също така това допринася за недобрата репутация на PR професията по принцип”. Ние заявяваме категорично – медиите не са част от PR професията. Ние сме медия, необвързана с нечии интереси или PR агенция.

Любопитното е, че този казус се оформи като скандал, когато съвсем професионално предложихме на г-жа Ивайлова да направи подобно лично изявление пред нашата медия.

Приветстваме решението на БДВО да стартира допитване до журналистите относно достоверността на информацията от информационните агенции, но изразяваме изначално съмнение в обективността на подобно проучване, когато е финансирано от конкретни професионални PR агенции.

Опасяваме се, че журналистическата професия е подложена на безпрецедентен натиск от много страни – обектите на информациите, тези, които пресяват информацията и тези, които тя касае – всички те имат интерес журналистиката да остане бедна, свряна в ъгъла, послушна и податлива на влияния. Все по-често се случва вместо истинска новина, да четем или гледаме PR съобщения, представени ни като новини. Опитът да се разчупи този модел води до измислени псевдодругарски съдилища, в които всеки може да бъде обвинен във всичко и да бъде трайно накърнена репутацията му.

Информационна агенция „София прес” ще продължи да предоставя трибуна за лични изявления и ще продължи да ги предоставя на медиите както досега – безплатно за тях. Надяваме се, че колеги от медиите ще бъдат с нас в подобна битка, която не сме инициирали ние.

Екипът на Информационна агенция и пресклуб „София прес”

Оригинална публикация 

Leave a Reply