PR Thursday на тема: “Наградите за PR – цел или признание”


Специални гости са Мария Гергова, изпълнителен директор на United Partners, и Александър Дурчев, CEO на All Channels. share on facebook

Leave a Reply