PR триумфът е неизбежен

сп. Sign Cafe | 08.02.2012

"Ако можем да погледнем в кристалната топка на PR бизнеса, ето какво ще видим за предстоящата 2012 г. …" гласят първите редове на един от най-споделяните текстове, свързани с развитието на PR бизнеса през 2012 $., в специализираните американски блогове по комуникации. Автор на тенденциите е Джил Рудавски, собственик на блога www.groundfloormedia.com. Ето как звучат предлаганите от него тенденции в контекста на българската медийна действителност.

Новинарските медии ще продължат ожесточената борба помежду си.

Свидетели сме на това, как целите екипи на новинарски медии – и традиционни, и онлайн, доста често преминават от една медия в друга. Пример от последните седмици е съставът на новия вестник "Преса". Тази тенденция ще се запази трайна и през идната година, когато на пазара предстои да се появят нови онлайн и печатни издания. Раждането на нови медии несъмнено ще се отрази и върху изискванията, които редакторите им ще отправят към PR съдържанието. Връзката е проста – колкото по-о>кесточена е битката по реповете, толкова повече качествено съдържание ще трябва да се предлага в тях. И … като главен "заподозрян" в генерирането на такова, разбира се, ще бъдат родните PR специалисти.

Социалните мрежи ще продължат да променят PR техниките.

Тази тенденция определено няма да изненада никого, защото това е едно от най-устойчивите явления в световния PR вече няколко години. Такова ще бъде и през 2012 г.. Положителните страни от влиянието на социалните мрежи върху класическите PR техники ще останат непроменени – каквито ги познаваме и сега. Отрицателните обаче ще са свързани предимно със завишената необходимост от подобряване на онлайн комуникациите в условия на криза. Лошите новини се разпространяват лавинообразно в социалните мрежи и това е особеност, която по никакъв начин не бива да се подценява от нито един PR специалист в България.
Дебатът за платените и спечелени публикации ще се вихри с пълна сила.
Колкото повече канали за комуникация ни предоставя развитието на технологиите, толкова повече въпросът за платените публикации и тяхното значение в сравнение със спечелените такива излиза на преден план. Според общата тенденция, двете ще продължат да съществуват успоредно. Качественият PR обаче все повече ще се нуждае и от платени публикации, но само такива няма да са достатъчни за постигане на максимална ефективност.

Ролята на PR-а ще продължи да нараства.

Общественото мнение по отношение на ролята и значението на "връзките с обществеността" ще продължи положителната си тенденция. Клиентите все повече ще оценяват значението на PR техниките за техния бизнес и ще бъдат все по активни в желанието си да плащат, за да получат качествена комуникационна услуга. Все по-добрата комуникация между бизнеса и клиентите, реализирана посредством различни PR техники, ще затвърди позициите на PR специалистите в очите на лидерите на мнение.
PR ще продължи да е най-модерната професия в комуникационно и технологично отношение.
Както неведнъж сме писали и в SIGNCAFE, технологиите и PR-ът са неразривно свързани. При положение, че вторите продължат да предоставят нови комуникационни форми, от PR специалистите ще зависи в каква степен ще ги напълнят с качествено и ефективно съдържание.

Личните срещи и истинските истории предопределят успеха от PR

Въпреки кризата и всеобщата финансова стагнация, PR бизнесът у нас расте и нивото му се подобрява все повече и повече през всяка изминала година. Независимо че е много трудно да си поемем дъх в ежедневния поток туитове и публикации, които ни заливат в социалните мрежи, през 2011-та PR специалисте в голяма степен успяха да разкажат собствените си истории в и чрез новите медийни канали, а ние – на страниците на SIGNCAFE всеки месец представихме най-интересните от тях. Към момента летвата определено е доста висока, а в следващите 12 месеца очакванията са свързани с поставянето й още no-нагоре. Социалната активност и новинарската чувствителност се превръщат в задължително условие за българските специалисти. Няколко други задължителни умения за модерните PR професионалисти, които ще се наложат в резултат на бъдещото развитие на целия бизнес, предлагат и авторите на едно от най-реномираните онлайн издания prdaily.com.
PR специалистите все по-често ще използват нови техники, различни от класическите пресконференция и прессъобщение.
В края на ноември Forbes отбеляза ръст на печалбите в световния PR бизнес. За съжаление, подобни изследвания към момента не се правят на родния пазар, но определено би ни се искало тази тенденция да се окаже вярна и за България. Независимо от общото ниво на бизнес-развитие, успешният съвременен PR специалист определено трябва да притежава доста широк набор от качества и умения. Далеч назад във времето остават дните, в които създаването на прессъобщение беше достатъчен мотив за медиите да напишат вдъхновен материал за дадена марка. В момента PR специалистите трябва да са еднакво добри както по отношение на формата, така и на съдържанието.

Телефонните разговори отново връщат значението си

През последните няколко години, PR специалистите определено избираха да седнат и да напишат своето съобщение до даден журналист и да му го изпратят чрез Facebook, Twitter или имейл, вместо да му се обадят лично по телефона. Въпреки изключителното значение на социалните мрежи през тази година, за да се реализират истински професионални взаимоотношения с представителите на медиите, ще е необходим личен контакт – по телефона. Изследвания показват, че PR специалистите, които вдигат слушалката по-често, получават по-добро медийно покритие.

Хаосът в социалната комуникация става все по-фокусиран

Най-често клиентите отказват да поддържат профил в социалните мрежи с мотива, че аудиторията в тях е разнородна и трудно могат да "угодят" на всички. Вторият най-често изтъкван довод се състои в липсата на сигурност в собственото съдържание. Голяма част от PR специалистите вече намират свои собствени начини да фокусират посланията си като ги насочат към тясно сегментирана аудитория. В допълнение към това, повечето социални мрежи вече предлагат приложения за систематизиране и класификация на аудиториите като ги групират по теми или активност на споделяне. В тази връзка, модерните PR специалисти ще трябва да познават още по-добре възможностите на социалните мрежи, като се опитат да отидат доста по-далеч отвъд публикациите, снимките, видеата, мъдрите мисли или поздравления за "добро утро" от корпоративния профил.

Новините, свързани с нови продукти, остават на заден план

След като преживяхме определен "технологичен бум" в последните няколко години, всички ние, в ролята си на потребители, като че ли позагубихме интерес от това, какво най-ново е излязло точно днес на пазара. Всеки вече започва да следи само онази марка или продуктова линия, от която пряко се интересува. В тази връзка, PR специалистите, които работят в конкретна продуктова сфера, ако нямат за представяне на пазара продукт, който буквално "ще промени света", е добре да се фокусират към изграждане на трайни взаимоотношения с определен, тесен кръг от журналисти и блогъри, които се интересуват от тенденциите. Те ще пишат по-дълго време за съответния продукт, както и ще са заинтересовани от истински подробни истории, свързани с него.

Корпоративната прозрачност ще бъде над всичко

През 2012 г. ще се върнем към основите на PR-a и първичните му теоретични обосновки. Прозрачността в комуникацията между компанията и нейните публики ще се издигне на преден план – повече от всякога, най-вече заради доминиращата роля на социалните мрежи. Вече разговорът не е еднопосочен и аудиториите имат конкретни изисквания към качеството му. Честността се обособява като една от най-очарователните страни на социалните мрежи и PR специалистите трябва задължително не само да се съобразяват, но и да се възползват от това

Стр. 78,79

Leave a Reply