право на отговор

Управителен съвет на блок 9 от Зона Б-5, София I 24.01.2011

ДО
РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ
ВЕСТНИК “ТЕЛЕГРАФ”

ПРАВО НА ОТГОВОР

по повод публикации в броеве от 18 януари и 20 януари 2011г. на вестика “Блок не плаща вода 9 г.” от Елена Иванова

Уважаема редакция,

Обръщам се към Вас с изложение на фактите по повдигнатия въпрос и с молбата да публикувате право на отговор и на другата страна в дадения конфликт.
Когато изнасяте пикантни данни за взаимоотношенията между гражданите и монополните предприятия за услуги, е добре предварително да изясните цялата ситуация, а не половинчато да излагате виждането на проблема от едната страна. И какво Ви дава сигурност, че изнесената информация от “Софийска вода” е чистата истина?
А фактите са такива:
Водата за блок 9 в Зона Б-5 влиза през вход “Б” на блока с общ водомер и от него преминава във вход “А”, без да има водомер. Освен това, тъй като блокът е на 18 етажа всеки вход има два кръга, които имат отделни водомери. Изчисляването на водата в едно “такова село” изисква човек на заплата, който да следи показанията и да преизчислява всяка индивидуална сметка.
Преди десет години след като “Софийска вода” се приватизира, решиха, че нямат пари за инкасатори и въпреки, че блокът има общи водомери за влизащата вода, започнаха да ни начисляват вода на база, като водата, която беше отчитана по общия водомер, влязла в сградата беше в пъти по-малко от водата, която искаха да заплащаме. По тази причина и понеже сме два входа с общ водомер, управителят от вход “А” поиска разделяне на водата, като се постави отделен водомер за този вход за по-точно отчитане на водата, ползвана от всеки вход. С това изискване вход “А” спря да плаща сметките за вода. “Софийска вода” в лицето на тогавашния й управител, който беше чужд гражданин се беше ангажирала с това разделяне. След това той си замина и този ангажимент отпадна от “Софийска вода”.
Междувременно сметките за вода вместо да се основават на показанията на общия водомер продължиха да растат. Вход “Б” продължи да плаща известно време, но тъй като никъде не се отбелязваше коя вода плаща, а сметката продължаваше да расте, също спря да плаща. В същото време при индивидуално искане от граждани за откриване на индивидуални сметки за апартаменти, “Софийска вода” отказва да открие такива, въпреки изричната уговорка, че когато се разпределят сумите по апартаменти, всеки ще ги изплати. Когато обаче има искане от фирма това искане се удовлетворява. Във вход “Б” има две фирми с разкрити отделни партиди.
Многобройните разговори с представители на “Софийска вода” завършваха без да се реши генерално въпросът с разделянето.
През 2008г. се проведоха няколко срещи, при които се ангажирахме да изчислим разходите за всеки вход и всеки апартамент и да направим протокол за заплащане на сметките за три години назад, въпреки неимоверните лихви, които “Софийска вода” си беше сложила. За сравнение сумата, която искаха за три години беше 5 пъти по-голяма от фактически изразходваната вода по водомер за целия период. При това положение “Софийска вода” няма интерес да се решава проблемът, защото те си начисляват колкото искат отгоре такси и в един момент, когато се платят ще бъдат в пъти повече от изразходваното количество вода. След като през 2009г. смениха основния водомер вече не може да се отчете точното количество вода, подадено в блока.
Във вход “Б” се направи събрание, на което живущите се ангажираха със заплащане. Разпределихме дяловото участие и събрахме парите от хората, но не от всички, защото бяха непосилни за плащане наведнъж, тъй като най-малките суми бяха в порядъка на 500 лв., а знаете че пенсионерите не могат да заделят наведнъж такива суми.
Вход “А” обаче не можа да направи събрание и дялово разпределение, като продължава да изисква разделяне на захранването от “Софийска вода”. Когато поискахме да платим, от “Софийска вода” не поеха ангажимент да изчистят сметката на вход ”Б” и всеки да започне да плаща индивидуално. Разбира се има хора и от вход “Б”, които не можеха да изплатят наведнъж сумата, но се ангажираха с подписа си, че ще плащат разсрочено във времето. От “Софийска вода” казаха, че не може да се разсрочи това плащане повече от 6 месеца и че ако не се изплатят сумите наведнъж от целия блок, парите ще отидат за погасяване на сумата към 2000 година. Ръководството на вход “Б” чака една година вход “А” да съберат парите и след като това не се случи, отказаха и върнаха парите на хората.
Не зная по каква причина сте решили да се занимавате с този проблем, но Ви призовавам да съдействате да го решим, защото ние имаме желание да изчистим сметките, но не може монополистът да ни притиска да плащаме за неговото нехайство, неорганизираност и нежелание. Целият проблем започна от тяхното надписване на сметките и сега вместо да направи отстъпка само за разсрочване на сметките на тези, които искат да се издължат, те поставят абсурдни изисквания. Трябва да се започне отнякъде и най-лесно е “Софийска вода” да започнат да откриват сметки на тези, които желаят да открият самостоятелни партиди.

От Домоуправителния съвет на вход “Б” на блок 9

Leave a Reply