Председателят на УС на АИИТЗПБ се срещна с фирми от ІТ бранша на Агра 2012

Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България I 19.03.2012

Председателят на УС на Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България, инж. Ваня Тучева се срещна с фирми редлагащи системи за управление в земеделието на изложение Агра 2012, което се проведе от 6 до 10 Март в Панаирния град

Председателят на УС на Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България, инж. Ваня Тучева се срещна с фирми предлагащи системи за управление в земеделието на изложение Агра 2012, което се проведе от 6 до 10 Март в Панаирния град.
На срещите бяха обсъдени трудностите при внедряването на системите за управление в земеделието и набелязани мерки за тяхното отстраняване.
Сред основните трудности бяха посочени липсата на капацитет у ІТ фирмите да посрещнат нуждите от системи за управление в земеделието. Фирмите посочиха, че за миналата година са извършени всичко 60 внедрявания в цялата страна.
Липсата на квалифициран персонал, който да извърши инсталирането на дистрибутив, обучението на персонала на фермата за работа със системата и поддръжката на системата извън столицата са сред другите трудности посочени от фирмите предлагащи системи за управление в земеделието.
Сред набелязаните мерки за преодоляване на трудностите при внедряването на системи за управление в земеделието в Пловдивски регион са:
1. Ораганизиране на семинари в 14 земеделски общини на Пловдивски регион, на които представители на фирмите предлагащи системи за управление да дискутират предимствата от използването им в земеделието със земеделските производители.
2. Ораганизиране на конгрес Използването на "Системи за управление в земеделието", в гр. Пловдив, на който да присъстват фирми от ІТ бранша, предлагащи системи за управление, банки и земеделски производители от областта, на които фирмите внедряващи системи за управление да обсъдят трудностите и да набележат мерки за тяхното решаване, които да бъдат весени в контролните органи Държавен Фонд ЗЕМЕДЕЛИЕ и Министерството на земеделието и храните.
Срещите бяха проведени в навечерието на отваряне на мярка 121 "Модернизация на земеделските стопанства" от ПРСР,основен приоритет на този прием е внедряване на системи за управление в земеделието.
Повече информация за Мярка 121 и ГРАФИКЪТ за прием на заявления по ПРСР за 2012г може да откриете на сайта на АИИТЗПБ:www.it-farmer.hit.bg 

Leave a Reply