Представят ДРУГИЯТ МУЗЕЙ (експонати от български частни колекции)

СЪЮЗЪТ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
със съдействието на
НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННО ИЗКУСТВО
и
НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
представя

ДРУГИЯТ МУЗЕЙ
(експонати от български частни колекции)

Изложбата е не само първа публична акция на новоучредения (през март т. г.) Съюз на колекционерите в България, но е събитие без аналог в досегашната изложбена и музейна практика у нас. Съставена специално за случая, колекцията е неповторима по своето съдържание и разнообразие.
Уникалните произведения и предмети на изкуството, собственост на български частни сбирки, са групирани в разделите: Археология, Изобразително изкуство, Нумизматика, Филателия, Ордени и медали, Оръжия и аксесоари към тях, Етнография – показателни за специфичните полета на интереса към многообразието на културните ценности.
Тази първа изложба подсказва на зрителя необятните територии, в които се разпростират и преплитат: познания и изкушения, страст и отговорност, опиянение и професионализъм.
Изложбата открехва завесата пред обвеяната с тайнственост и недоизказаност фигура на колекционера и ни въвлича в ролята на равноправни зрители и ”консуматори” на съприживяното удоволствие и вълнение от срещата с ценности, които в голямата си част никога досега не са излагани пред публика.
Куратори на експозицията са акад. Светлин Русев и проф. Иван Маразов.
Председателят на Съюза на колекционерите в България проф. Валери Стефанов е написал в поканата:
„Апостол Павел е казал, че когато говорим е по-добре да кажем „пет думи разбрани”, отколкото хиляди думи на неразбираем език.
Ето ги нашите „пет думи разбрани”!
В експозицията „Другият музей” са включени експонати от частни сбирки, собственост на членовете на Съюза на колекционерите в България. Сдружението е учредено през 2010 г. и има за цел да обедини колекционерската общност в България и да отстоява нейните интереси.
„Другият музей” иска да докаже, че миналото не е „чужда страна”. Той представя колекционерите като хора, които правят страната на миналото по-близка и разбираема.
„Другият музей” е разнообразният музей. В него са събрани няколко основни посоки на колекционерското усърдие – археология и нумизматика, изобразително изкуство, филателия, оръжия, ордени и медали, етнография.
„Другият музей” е първата стъпка. Той има намерението да разкрие само малка част от богатствата, съхранявани в частните колекции.
„Другият музей” е най-доброто доказателство, че културното наследство на България има добър стопанин в лицето на гражданското общество.
„Другият музей” e израз на дълбокото убеждение, че духовното богатство, опазено в частните колекции, трябва да бъде споделяно, а не укривано. Само така то може да стане истински гарант за духовността на нацията.
„Другият музей” е апел. Настояване за една по-ясна, толерантна и мъдра бъдеща законова уредба в тази област. Никоя демократична държава не стои по-горе от своите граждани.
„Другият музей” е жест към науката. Целта е постепенно да бъдат въведени в научен оборот редица неизвести културни факти и безценни художествени творения.
„Другият музей” е вечно откритото пространство на колекционерската страст. Място, в което думата „богатство” има не толкова финансови, а преди всичко сантиментални измерения.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
7 юни (понеделник) 2010
 11.00 часа – специално представяне
(само за журналисти + възможности за заснемане и разговори със собственици на колекции)
 18.00 часа – официално откриване
изложбата продължава две седмици
Национална галерия за чуждестранно изкуство, София, пл. “Св. Александър Невски”

Допълнителна информация и срещи с организаторите: Албена Спасова 0885 07 80 11

Leave a Reply