През 2010 г. ще има ръст на медийните сделки

в. Пари | Боряна НИКОЛАЕВА | 2010-02-23 

Предстои консолидация сред рекламните агенции

Изминалата 2009 г. беше непредсказуема и никой не можа да предвиди, че ефектът на икономическата криза ще е толкова драматичен, колкото се оказа в действителност. По тази причина сливанията и придобиванията в медийния сектор в Европа намаляха значително. Според данните от доклад на PricewaterhouseCoopers на територията на Европа са сключени само 90 сделки на стойност 6.3 млрд. EUR. Това е спад от 33.3% в сравнение с 2008 г., когато са сключени 135 сделки на обща стойност 17.1 млрд. EUR. Сливанията и придобиванията в медийния сектор в Англия отбелязват най-малък спад – 29 сделки на стойност 2.7 млрд. EUR в сравнение с 45 сделки за 4.1 млрд. EUR през 2008 г. 42% от медийните сделки са на телевизионния пазар, 40% от сделките са с пресата, а 18% от общия брой сделки са в сферата на маркетинговите услуги.

Очакванията

След като икономическият климат в Европа започна да се подобрява, вече има и положителни знаци за медийния пазар. През втората половина на 2009 г. във Великобритания и в страните от Западна Европа се забелязва ръст на сделките и оптимизъм за 2010 г. През втората половина на 2009 г. във Великобритания са сключени 18 сделки на стойност 1.4 млрд. EUR, което е значителен напредък в сравнение с второто тримесечие на 2008, когато сделките бяха 10 и възлизаха на 320 млн. EUR. Според експертите от PricewaterhouseCoopers продължаващите структурни промени в медийния сектор ще доведат до нови сливания и придобивания на онлайн медии, тъй като компаниите ще се опитват да компенсират спада в рекламните приходи с увеличаване на приходите от дигитална реклама или платен достъп до съдържанието.
Банките определено имат интерес към медийния сектор, което означава, че ще осигурят финансиране за предстоящи сделки през 2010 г. Тези окуражителни знаци подсказват, че пазарът на сливания и придобивания през настоящата година ще е още по-активен. Събития като световното първенство по футбол дават надежда сред анализаторите, че рекламните инвестиции ще се увеличат. Фактът, че в редица държави отпускането на кредити няма да бъде мираж, означава, че сливания и придобивания в медийния сектор ще има.

Бизнес модели

Всички медии започват да залагат надежди основно на онлайн и цифровите канали за разпространение. Традиционните медии се променят, давайки път на нови бизнес модели, което им гарантира по-малко разходи и допълнителни приходи от реклама. Анализаторите прогнозират също, че развитието на технологиите в медийния сектор ще предизвика интерес сред инвеститорите. Въпреки надеждите за стабилизиране на пазара през 2010 г. медиите и инвестициите в тях трябва да се управляват внимателно. Рекламните приходи в традиционните медии все още намаляват, а голяма част от издателствата се борят за оцеляване.
За да се спасят от това положение, медиите се обръщат към нови бизнес модели. News Corp. е първата компания, която проправя пътя на платеното онлайн съдържание в сайтовете на своите медии. Погледите на вестниците и списанията са отправени в тази посока, въпреки че според експертите платеното онлайн съдържание може да генерира едва 10% от приходите, които традиционната реклама носи на медиите.

Интернет

Онлайн медиите са изправени пред сериозното предизвикателство да отбележат ръст въпреки кризата и да оправдаят огромните очаквания на бизнеса. Голяма част от традиционните медии са съсредоточени върху краткосрочните си планове и загърбват дългосрочните стратегии и планове за разширяване на дейността си в глобалната мрежа. От PricewaterhouseCoopers обаче очакват през 2010 г. тази тенденция да смени посоката си.

Рекламата

Намаляването на рекламните бюджети към традиционните медии доведе до сериозен спад на приходите на медия агенциите. Това може да доведе до консолидация на маркетинговите агенции. Въпреки че към момента делът на мобилния маркетинг от общите бюджети е доста малък, от PricewaterhouseCoopers прогнозират, че 2010 г. ще е добра за мобилната реклама, която отбеляза най-големия си ръст от 99% през през 2007 г. Развитието на технологиите и увеличаването на популярността на смартфоните са основните причини за големите очаквания към развитието на мобилната реклама.
***
Какво ще се случи в бранша

 -  Развитието на технологиите ще доведе до бум на мобилния маркетинг.
 -  Голяма част от сливанията и придобиванията в сектора ще са сред онлайн медиите.

42% от медийните сделки през 2009 г. са на телевизионния пазар

Стр. 20
 

 

Leave a Reply