Разговор с Валерия Велева, журналист

ТВ7 I 7.09.2015

Тема: Нова интернет платформа – Епицентър
Гост: Валерия Велева, журналист

Водеща: Може би знаете, че вчера беше даден стартът на нова интернет платформа, както и на Институт за стратегии и анализи.
Водещ: Кой и какво стои зад всичко това ще научим от журналиста Валерия Велева. Здравейте и добре дошли!
Валерия Велева: Здравейте! Добро утро!
Водеща: Добре дошли!
Валерия Велева: Добра нова седмица!
Водещ: Всъщност, така е, да, и за Вас, от вчера макар че започна със старта на „Епицентър”. Нали така?
Валерия Велева: Да.
Водещ: Защо епицентър? Това обикновено е сигнал за нещо разрушително.
Валерия Велева: Хареса ни. Беше ни предложено това лого от една млада фирма, от една фирма от млади специалисти по комуникации и на нас ни хареса тази дума. Епицентърът винаги е, така, е синоним на някакъв сблъсък, на пресечна точка на дискусии, на пресечна точка на различни мнения, а ние точно това търсим в тази нова интернет платформа и се надяваме всъщност да стане такава територия.
Водеща: А какви са целите, които си поставяте? Какви са хората, с които работите? Това хората от „Преса” ли са?
Валерия Велева: Да. Това са предимно колеги от преса, но привлякохме и други от други издания. Всички те, така, изявените имена от в-к „Преса” останаха в новия проект. Водещото в новия проект всъщност е Института за стратегии и анализи. Това е една много амбициозна задача, която сме си поставили. Институтът това е идея, която разработваме заедно с г-н Тошев. Той всъщност ще оглави един експертен център към Института, едно експертно звено, в което влизат много изявени, така, утвърдени личности. Работим в тясно сътрудничество с БАН, с институтите на БАН, откъдето можем да ползваме техните разработки. В този експертен съвет влизат. Акад. Воденичаров, Акад. Георги Марков, Акад. Сендов, Акад. Константин Косев, Проф. Генчо Начев, Проф. Младен Григоров, Проф. Иван Станков… мога да Ви изброявам много, много…
Водеща: Тоест, тези хора, всеки един от тях със своята експертиза, ще анализира конкретната сфера и това какво се случва в нея?
Валерия Велева: Да. Да, точно, точно така. Ще анализира конкретната сфера, ще ни дават идеи, ще ни дават насоки. Искаме да съберем интелектуален… интелектуален капацитет, така, интелектуален бум на едно място, от което да можем, чрез анализите си, да се опитваме да даваме и някакви решения по важни въпроси на обществото.
Водещ: Много политически движения и проекти започват с такива интелектуални сбирки, нали?
Валерия Велева: Не, не, не.
Водещ: Не говорим за това, така ли?
Валерия Велева: Не, не. Категорично не, категорично не. Говорим… Напротив, говорим за експертност, не за политика. Този проект не е начало на партия, категорично искам да кажа, напротив. Ние ще се опитаме и във фокуса на нашите разработки и анализи ще бъде партийната система, политическата система в страната, демографските проблеми, миграционните проблеми, външната политика, земеделието, енергетиката – всичко това, което е част от живота, който ни заобикаля. Понеже и други ваши колеги ме попитаха дали това не е началото на нова партия и дали няма да правя нова партия, категорично, отсега заявявам, че това не е, никога не ми е било в амбициите. А и с г-н Тошев ние, като журналисти, така, с много опит, никога не сме си и помисляли, че можем да минем от другата страна на бариерата.
Водеща: Разбирам. Вчера се появиха в интернет сайтовете едни, така, леко иронични подмятания по повод това, че са били публикувани на вашия сайт едни рекламни тарифи.
Валерия Велева: Да. Аз много Ви благодаря за този въпрос!
Водеща: Разбрахте ли какво е станало точно?
Валерия Велева: Аз много Ви благодаря за…
Водеща: И какво значи топ новина струва 500 лв?
Валерия Велева: Аз много Ви благодаря за този въпрос! Във всички уважаващи се европейски издания има ясно разграничение на PR-ския материал и на журналистиката. Това го има навсякъде. Предполагам, че го има и във вашата телевизия. Още повече, когато се влиза в една предизборна кампания. Много ясно трябва да бъде разграничено кога един репортаж е платен и кога един очерк или един коментар, един анализ е плод на журналистическата… на журналистическата, така, позиция на журналиста. Така че в това няма никаква интрига. Това, освен това, може би трябва да видите, че го има и в другите издания, интернет издания. Сега да не правя реклама. Всички интернет издания са публикували колко струва един банер, колко струва рекламно каре, колко струва такъв материал.
Водещ: Ще бъде ли ясно разграничавано от общото съдържание?
Валерия Велева: Естествено.
Водещ: Защото се говори и аз за първи път чувам, честно казано, за платен анализ, нали. Не говорим за платени интервюта – може в репортажите да се отбелязва…
Валерия Велева: Не, не, не. Не, не, не. Ставаше въпрос за платен очерк, платено интервю и то е само във връзка с предизборни кампании. Това е много ясно разграничено. Искам да Ви кажа, че дори и във вестниците, в които досега съм работила, и в „Труд” и в „Преса”, и всички други вестници винаги са обозначавали по време на предизборна кампания кога един материал е платен. Просто, тук няма никаква интрига.
Водещ: И как си обяснявате тогава? В няколко сайта се появи стартът на…
Валерия Велева: Не, появи се в един сайт. В един сайт се появи.
Водещ: Мога да Ви кажа за два, но да не ги назоваваме сега.
Валерия Велева: Да. Ами, когато се появява нещо ново, винаги има някой, който се чувства вероятно застрашен. Освен това, негативното отношение в България… то доминира, като че ли. Приемам го като закачка. Приемам го затова, че някои колегиа вероятно са се почувствали заплашени от това, че се появяваме на територията, в интернет пространството. Така го приемам. Това е абсолютно, пак подчертавам, това е абсолютна европейска практика и това всъщност е начин за прозрачност. Ясно е разграничено кое е платено и кое е плод на журналистическата работа. И пак казвам, че това е само в рамките на…
Водеща: Казвате, закачка. Сега от какво ще печели този сайт? Как ще се издържа? Чии пари стоят зад всичко това, зад този проект?
Валерия Велева: Ето, значи, от какво ще печели този сайт. Ние започваме с много скромни средства, държа да го отбележа. Разбира се, ще печелим от реклами. Така, ще се опитваме да печелим от реклами, така както го правят абсолютно всички медии. Институтът ще участва по европроекти. Ще отворим вероятно сметка, донорска сметка. Ще работим с институти в Брюксел, европейски институти, като подизпълнители. Това е начинът за финансиране на една такава неправителствена организация, каквато ще бъде Институтът.
Водеща: Добре. Нещо повече…
Водещ: Аз искам да питам…
Валерия Велева: В това… искам да кажа, че в това няма никаква интрига, защото всички анализаторски институти в България и в света работят по този начин.
Водещ: Понеже напоследък стана модерно изсветляването на бизнеса на Делян Пеевски, той постоянно, и в Народното събрание, казва с какво е свързан, кажете, обяснете тази затворена страница от вашия живот. Защо беше нужно на финала на преса фирмата издател да премине в ръцете на компания, която се смята за близка до Делян Пеевски по някакъв начин?
Валерия Велева: Общо взето, ми задавате въпрос, на който като че ли не мога да отговоря. Темата за Делян Пеевски, виждам, че се превръща в някаква фиксация за българската журналистика, а ми се струва, че покрай нея, покрай тази тема всъщност ние заобикаляме други подобни такива теми. Делян Пеевски изсветли своя бизнес в медиите и където и да е. Той го направи. И може би това е… той ни даде някаква насока да се опитаме да подтикнем да бъде осветлен бизнесът и на други политици, бизнесът и на други депутати. Защо не питаме за бизнеса на депутати, който е свързан с енергетиката, който е свързан с ВЕИ-тата?
Водеща: Напротив, постоянно се пита. … се за депутати с перки и прочее и прочее.
Валерия Велева: Да, но… Име на депутат с перка? Стигнахте ли до това име? Някои от депутатите с перки осветлиха ли бизнеса си? Някои от тези, които получават милиони от енергетиката и от скъпия ток, който ние плащаме, осветлиха ли бизнеса си? И защо в края на краищата ние не задаваме този въпрос? Аз смятам само…
Водеща: Казвате, медиите се фиксират в Делян Пеевски.
Валерия Велева: Ами, да, защото усещам като че ли сутрин и вечер всички телевизии започватс Делян Пеевски.
Водещ: Защото той е символ на този порочен модел, за който говорим.
Валерия Велева: Ама, защото до друго име не сме достигнали. Ами, дайте да извадим символа на човека, който се занимава с енергетиката, заради която… да намерим човека, заради когото плащаме високите цени на тока. Ето, и Вие не сте се замисляли.
Водеща: Ама едното име не означава, че другото не е актуално.
Валерия Велева: Разбира се, че не означава. Аз казвам, че просто е много стеснен кръгът, кръгозорът на журналистическия интерес. Много е стеснен.
Водеща: Добре. Вие, тъй като познавате процесите, които се случват в политиката…
Валерия Велева: Само за секунда. Пуснато е едно име, на Делян Пеевски, и всички ние се въртим около него, като… като… като някакви кучета около…
Водеща: Ако просто беше пуснато, щяхме отдавна да сме забравили. Вече върви повече от две години. Така че…
Валерия Велева: А какво се… Извинявайте!
Водеща: Ако просто беше пуснато ей така, щеше да е минало отдавна. Според Вас…
Валерия Велева: Не. Казвам, че ние не си свършваме докрай работата.
Водеща: Разбрахме Ви.
Валерия Велева: Това искам да кажа. Вижте парка…
Водеща: Разбрахме Ви. Според Вас, на базата на вашия анализ в политиката, защото познавате доста добре дебрите на тази сфера…
Валерия Велева: Да?
Водеща: … ще се оттегли ли наистина Делян Пеевски от политиката, както някои анализатори казват?
Валерия Велева: Ами, не съм… по този въпрос, да Ви кажа, не съм се… не съм насочила вниманието си, защото смятам, че това няма никакво значение за българската политика, дали той ще остане или не, защото той е член на една политическа сила, която има трайно, незаменимо присъствие в българската политика и дали Делян Пеевски ще бъде в парламентарната група или не това няма никакво значение за влиянието на ДПС във властта.
Водеща: Тоест, Вие казвате, Делян Пеевски е просто един посредник, а всъщност Доган дърпа конците, както например казва Октай, Осман Октай?
Валерия Велева: Не, не. Не, не, не. Такова нещо не съм казала, такова нещо не съм казала. Това, че… Не цитирайте! Напротив. Не мога да кажа, че Делян Пеевски е посредник. Просто, искам да кажа, че независимо от присъствието на Делян Пеевски в парламента или парламентарната група на ДПС, това няма да повлияе на стабилизиращата роля, която в момента има ДПС в управлението. Забележете как завърши и как започна този политически сезон! Заради цялото хаотично поведение на Реформаторския блок, който не успя да осигури ключова подкрепа на законопроекти, жизнено важни за правителството, всъщност тази подкрепа се осъществи от ДПС и по този начин реформаторите вкараха абсолютно официално ДПС във властта, абсолютно през парадния вход и днес ДПС, г-н Борисов опира до ДПС винаги тогава, когато няма рамото на Реформаторския блок, каквото би трябвало да го има.
Водеща: Да, но и днес в едно интервю Краси Велчев от ГЕРБ казва пред „24 часа”, че много се дразни, когато ги пришиват ДПС и ГЕРБ заедно.
Валерия Велева: Те не трябва да бъдат пришивани заедно. Това също е елементарен подход. Те не могат да бъдат пришити. Никога няма да има, да бъдат пришити заедно или да има някаква коалиция ДПС – ГЕРБ.
Водеща: Искате да кажете явна ли или?
Валерия Велева: Да, така е.
Водеща: Въпросът е дали може да има, така, неявна, негласна коалиция, задкулисна, както някои казват.
Валерия Велева: Момент! Не е до коалиция, а до парламентарна отговорност. В момента ДПС показва една парламентарна отговорност при гласуването на важни решения за държавата за разлика от Реформаторския блок. Вижте, включително за съдебната система. Вижте за дълга. Ключови… В миналия парламент на три пъти правителството беше на косъм.
Водеща: Въпросът е виждате ли основание да бъде пренареден пъзелът, да бъде пренаредена формулата на управление, както каза Местан още първия ден?
Валерия Велева: Това ще бъде след местните избори.
Водеща: След изборите имам предвид, да.
Валерия Велева: Аз съм сигурна, че след местните избори ще има някакво пренареждане на управляващия пъзел.
Водещ: Всички отричат.
Валерия Велева: Кой отрича?
Водещ: Дори и ГЕРБ.
Валерия Велева: Добре, добре.
Водеща: В каква посока виждате това пренареждане? Интересно звучи. Наистина никой не се осмелява да го каже.
Водещ: Да.
Валерия Велева: Изборите, резултатът от изборите, по моите анализи, ще покажат истинската тежест на субектите в управляващата коалиция и тогава може някои да бъдат изненадани от тежестта, която са си въобразявали, че имат, а пък тя не е такава, каквато е.
Водеща: За реформаторите ли намеквате?
Водещ: Визирате реформаторите ли конкретно?
Валерия Велева: Визирам реформаторите, да.
Водещ: Защото те казват: ние с ГЕРБ сме като скачени съдове, резултатът ще бъде общ.
Валерия Велева: Не. Това е абсолютна грешка. Това е абсолютна грешка и анализаторите…
Водеща: … и Бойко Борисов.
Валерия Велева: … анализаторите няма да допуснат това нещо да бъдат прикачени реформаторите към ГЕРБ, защото реформаторите и ГЕРБ имат различен електорат, различни симпатизанти. Как може да ги прикачите, да ги пришиете, да пришиете реформаторите като копче за балтон? Те това предлагат.
Водещ: За шлифера по-скоро.
Валерия Велева: Да. Това е доста унизително реформаторите да кажат: ние сме едно цяло, нашите изборни резултати ще бъдат пришити към ГЕРБ. Ами, тогава да станат част от ГЕРБ, да бъдат… да се закрият и да влязат в партията на ГЕРБ. Това е по-достойното отколкото да искат ГЕРБ да им избере или изобщо да им свърши работата, да им направи победата и те да се пришият. Това, от политическа гледна точка, е доста унизително. И не вярвам, че ГЕРБ ще го допусне това.
Водеща: Въпросът е дали ГЕРБ ще иска да вземе някое от тези наистина много проблемни министерства, където има недостиг на средства – здравеопазване, образование, правосъдна система – всички тези горещи картофи, както ги наричат хората.
Валерия Велева: Аз не съм казала в момента, че ще има промени в кабинета, за да се каже ГЕРБ че ще ги вземе тези промени, но във всички случаи ще има една оценка на работата на всички министри и оценка точно на министерствата, които са най-важни, които трябваше да проведат най-важните реформи, справиха се или не и защо не се справиха. Защото Вие виждате една много трудна пенсионна реформа, която беше прокарана от Ивайло Калфин, при това от една малка политическа сила в парламента, той успя да я прокара. Как успя да я прокара? С диалог, с намиране на консенсусни точки, в никакъв случай не с тази агресивност, с която се опитват реформаторите да прокарват своите решения.
Водещ: Добре, разбрахме Ви. Благодарим за това участие! Валерия Велева, колега журналист, с един политически анализ, който може би е ярък пример какво да очакваме от сайта „Епицентър”.
Водеща: И Института. Много Ви благодарим! Кратка пауза. 

Leave a Reply