Решения от днешното заседание на СЕМ

PR Kernel I 2010-02-09

На свое редовно заседание днес, Съветът за електронни медии реши:
• Да регистрира като телевизионни оператори: „Ай Ди Пи Медиа” ООД за програма DSTV, с национално покритие и специализиран музикално-информационен профил; „БГ САТ” АД за програма „Хоби ТВ”, с национално покритие и специализиран профил.
• Вписва в раздел ІІ в Публичния регистър на СЕМ следните телевизионни програми: „Евроспорт (Интернешънъл), „Евроспорт 2” и „Евроспортнюз”.
• Удължи срока на индивидуална лицензия за радиодейност с 15 години на ЕТ „Катра Рекърдс – Калоян Трачев”.
Съветът за електронни медии реши всички доставчици на медийни услуги, които подават документи за лицензиране и регистриране, да ги предоставят освен на хартиен и на електронен носител.

Оригинална публикация

Leave a Reply