Респектиращ анализ за еволюцията на медиите и връзката им със социалното развитие

в. Струма, Благоевград | 01.03.2012

"Медиализираната реалност" на доц. д-р Добринка Пейчева, преподавател по Социология на масовите комуникации в Катедрата по социология на Философския факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски", е ново категорично потвърждение за вярната политика на университетското издателство да популяризира най-интересното от научните изследвания на преподавателския състав.
Всъщност "Медиализираната реалност" е четвърта монография, която доц. Пейчева предлага на интересуващите се от трансформациите в социума. Основната концептуална рамка, в която са разположени изследователските й усилия, са превъплъщенията на почти всички социални сфери и области в медиализирани траектории с различен тип социо-културни последици, предпоставящи предефинирането на обществото от модерно в постмодерно или в крайна сметка – в медиализирано общество. В "Медиализираната реалност" тя проследява тези процеси в днешните постмодерни времена, търси трансформациите им в почти всички сфери на обществото, за да подчертае в крайна сметка, че комуникационността е фундаментът, върху който и в рамките на който социалното действие намира иманентните си очертания.
Няма съмнение, че книгата на доц. д-р Добрина Пейчева, адресирана към широк кръг специалисти – социолози, журналисти, политолози, антрополози, културолози, философи, PR специалисти и др., анализиращи еволюцията на медиите и връзката им със социалното развитие, ще се посрещне с интерес от всеки, изкушен от подобен тип анализи.

Стр. 13

Leave a Reply