Резултати от изследването на тенденциите при маркетинговите стратегии в социалните мрежи

ROI BLOG I Иво ЙОТОВ I 28.04.2011

Преди малко повече от два месеца публикувахме в блога анкета, която имаше за цел да проследи какви са тенденциите, условията и вниманието, което българските компании отделят на маркетинговите стратегии в социалните мрежи. Благодарение на отговорите ви изследването протече успешно, а ето и резултатите.

Изследването е направено от ROI Communication

——————-

Резултатите: 

Социалните медии – имат ли почва в нашия бизнес?
Социалните медии от една страна  дават възможност на хората свободно да изразяват себе си в мрежата. Вече не само себе си, а и бизнеса си. Всеки може да създава, редактира и допълва дадено  съдържание,  което пък трябва да отговаря на определени стандарти, за да бъде успешно и публично достъпно.
Направихме изследване на тема  - Социалните медии как и доколко биват използвани в сферата на бизнеса в България. 
 
Фактите в числа:
 
Най-голям процент  от  участващите в  анкетата  са на възраст между 25 и 35 години или 49% от отговорилите. Това не е никак учудващо като се има предвид, че и в световен мащаб  това е факт. Хората, които дълбоко са свързани със социалните медии, са именно на тази възраст.
Работната позиция, която заемат, е специалист по ПР  - 21%,  специалист по маркетинг – 18% и на последно място, но не и в компанията – директор – 5%.
33% от анкетираните работят в сферата на услугите, следвани от тези, които се занимават с медии – 17%. 
Дейността им е насочена както към бизнеса, така и към крайните клиенти. Използването на социалните медии за нуждите на компанията е  в средна степен, а именно 37%, следвано от висока степен  – 33%. 7% от всички анкетирани  изобщо не се интересуват какво става на  „стената на техните конкуренти”, например, което показва, че не използват социалните медии, като сериозен инструмент в името на бизнеса.
 
На въпроса – Кои от следните тактики използва вашата компания при работата си със социалните медии, 86% отговарят, че това е техният корпоративен сайт, следвани от 69% за страница в социална мрежа. А 56% използват и собствен профил в такава. 47% от всички пък се доверят на един класически метод, а именно оптимизацията за търсачки Facebook заема първо място в класацията като част от комуникационната стратегия в социалните медии – 84%, следван от Twitter – 51% и LinkedIn –
48%.
Какъв процент от бюджета за маркетинг и ПР се отделя от компаниите за социалните медии? На този въпрос 40% от анкетираните отговарят категорично 0%, 26% са малко по-склонни да отделят поне 10%. И само 2% от всички анкетирани се доверяват напълно на социалните медии и отделят 100% от бюджета за тях. 44% интегрират действията си в социалните медии със следния маркетингов канал – E-mail маркетинг, следван от реклама чрез банери – 41% и оптимизация за търсачки – 38%. 38% са изправени пред огромното предизвикателство в опита си за ефективно използване на социалните медии, а именно липсата на човешки ресурс и 32% - пред липсата на разбиране от страна на висшия мениджмънт.
Използвате ли технологии за проучване и мониторинг на онлайн репутацията на вашата компания? Отговорът най-често е не, не използвам (48%), следван от технологии като Google Analytics, Google Alerts, Facebook Insights, TweetReach, Export.ly, RSS, медиа-мониторинг на онлайн и печатни медии, и такъв на глобално ниво.
Много малка част от анкетираните проверяват мнения и резултати, които споменават компаниите, за които работят. Други пък присъстват в най-популярните социални мрежи и следят какво говорят хората за тях, следя различни блогове, поддържат контакт с блогъри, следят по-големите форуми, интернет издания за техния бранш, често правят анкети и анализират коментарите на хората, които четат техния корпоративен блог.
 
Изводи:
 
Като обобщение на всичко до тук можем да кажем, че повечето млади хора, които работят в различните компании имат желанието да навлязат в дълбините на социалните мрежи, да ги опознаят по-добре, за да могат да ги използват пълноценно и да популяризират тяхната компания в сферата на бизнеса, с който се занимават. Но пречката това да стане е техният директор, който има по-закостеняло мислене и именно тази липса на разбиране от страна на висшия мениджмънт пречи. А от там идва и проблемът с 0-ия бюджет – никой не дава пари за тази работа. Да пускаш постове във Facebook или да „туитваш” не е сериозна работа все още според хората, които управляват по-голяма част от компаниите.
Предизвикателството в момента, е как успешно да се интегрират тези „нови” медии във всеки бизнес, особено във вашия!
 

Leave a Reply