ROI Communication

ROI Communication

ROI Communication e бутикова Агенция за връзки с обществеността, която често организира специални, уникални и успешни събития за свои клиенти и обществени кампании.
 
Дейност: Събитиен мениджмънт; Стратегически консултации/планиране; Управление на корпоративната репутация; Кризисен мениджмънт; Взаимоотношения с медии; Онлайн ПР 

Лице за контакт: Д-р Десислава Бошнакова, собственик

Адрес: София, ул. Кораб планина 27А  

За контакт: Тел: (02) 961 59 71, Е-mail: dboshnakovaatroibg.com, Web: www.roibg.com

ROI Communication e бутикова Агенция за връзки с обществеността, която често организира специални, уникални и успешни събития за свои клиенти и обществени кампании.

Агенцията предлага: 
 
Събитиен мениджмънт
 • Конференции
 • Семинари
 • Срещи
 • Откривания
 • Изложения/Търговски панаири
 • Официални срещи и церемонии
 
Стратегически консултации/планиране
 • Създаване на марка/Позициониране/Препозициониране
 • Публичност на продукти/Представяне на нови продукти
 • Образователни програми
 • Промоции
 • Специални събития
 
Управление на корпоративната репутация
 • Анализ на политиката
 • Разработване на програми
 • Позициониране на мениджъри
 • Утвърждаване на репутацията
 • Стратегии към НПО и общността
 • Филантропия
 • Трейнинг по комуникативни умения
 • Вътрешни комуникации
 
Кризисен мениджмънт
 • Оценяване на рисковете
 • Анализ на заплахите
 • Разработване на план за действие в кризисни ситуации
 • Симулация на кризи
 
Взаимоотношения с медии
 • Стратегии и разработване на послания
 • Анализ на отразяванията
 • Избор на целеви публики
 • Статии
 • Интервюта
 • Съобщения за медиите
 • Пресконференции
 • Неформални срещи с представителите на медиите
 • Информационни събития и работни срещи с журналисти
 • Мониторинг
 
Онлайн ПР
 • Интерактивни стратегии/консултации
 • Уеб сайтове за кризисни ситуации
 • Разработване на съдържанието на сайт
 • Сайтове, насочени към журналисти
 
Книгоиздаване на специализирана литература в сферата на PR и събитиен мениджмънт

"Убедени сме, че всеки клиент е уникален и всяка ситуация е уникална. Вярваме, че със сериозни знания, прецизно планиране и перфектна комуникация, можем да се справим с всяка ситуация" - споделят от ROI Communication

 
Практиката им го доказва – ето и част от събитията, които са организирали:

 
 
 
 

One Response to “ROI Communication”

 1. PR&Медиа Новини » Blog Archive » Резултати от анкета за новите правила в маркетинга и в ПР, проведена от ROI Communication Says:

  [...] ROI Communication [...]

Leave a Reply