Роналд Минчеф, Президент на Edelman Бразилия, ще говори на тема “Доверието – основа за успешна навигация през рискове и кризи” по време на Седмия PR Фестивал

PRnew.info БЛОГ I 14.03.2013

Седмия PR Фестивал на тема "Политика чрез комуникации" се организира от БДВО от 27 до 29 май 2013 г.Специална отворена лекция ще изнесе и Роналд Минчеф, Президент на Edelman Бразилия, на тема "Доверието – основа за успешна навигация през рискове и кризи". 

ПРОГРАМА

Понеделник, 27.05.2013 г.
Mtel PR Challenge Contest за студенти
Място: Аула на СУ „Св. Климент Охридски”

12.00
Начало на Mtel PR Challenge Contest Състезание за студенти по PR

12.00 –15.00
Подготовка на предложения по зададен казус от Мтел

15.15 – 17.00
Открити представяния пред журито
Вторник, 28.05.2013 г.
Място: ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”, зала 13

15:00 – 15:05
Откриване на седмия PR фестивал „Политика чрез комуникации”
Д-р Александър Христов, Председател на БДВО

15:05 – 19:00
Академичен омнибус: Комуникацията в политическите кампании
Основни теми:
Политическият пазар и цената на изборите, политическият бранд, политическите
образи, политическата комуникация в предизборните дебати, политическите звезди,
политическите манипулации в медиите, политическите скандали – изразител или
заместител на демокрацията, политическият гаф, политическите символи.
Участници: проф. дпн Георги Манолов, проф. дфн Милко Петров, д-р Стефан
Серезлиев, д-р Светлана Станкова, проф. д-р Любомир Стойков, доц. д-р Теодора
Петрова, проф. д-р Маргарита Пешева, доц. д-р Георги Калагларски, д-р Александър
Христов, докторант Диана Тодорова, докторант Райна Душкова
Организатори: Катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, ФЖМК
на СУ, Българска академична асоциация по комуникации (БААК)

19:30 – 21:30
Парти на финансовите PR специалисти и журналисти
Място: Гранд Хотел София, зала София

Сряда, 29.05.2013 г.

Място: Гранд Хотел София, зала София

11:00 – 11:30
Регистрация

11:30 – 13:30
Панел: Ролята на комуникациите за подобряване на финансовата грамотност
Основни теми: потребност и ползи от финансовата информация, ситуацията в
бизнеса и институциите, техники и инструментариум за повишаване на финансовата
грамотност.
Модератори: Росица Вартоник, Фондация „Инициатива за финансова грамотност” и
Илияна Захариева – Мениджър „Корпоративни комуникации”, Пощенска банка, член
на УС на БДВО
Участници: Представители на финансови институции и регулаторни органи
Партньор: Фондация „Инициатива за финансова грамотност”
С подкрепата на:

13:30 – 13:45
Кафе-пауза

13:45 – 15:50
Панел: PR и политика – авторството на диалога
Презентация: Политика и измерване на репутацията – Мартин Милиев, Проектен
мениджър, Perceptica
Прекъснат ли е диалогът между гражданите и институциите? Ако да, защо? Загубено ли
е умението да задаваме въпроси и каква силата на PR в даването на отговори.
Генерира ли доверие екстремното говорене днес и къде е границата? PR
специалистите като катализатори на промяната. Усъвършенстване на демокрацията:
свобода на избор, изразяване на позиции и умението да го правим. Как интернет
промени работата на PR специалистите и диалога с публиките.
Модератор: Константин Вълков, програмен директор, Дарик радио
Участници: доц. Росен Стоянов, Александър Дурчев, Иво Христов, Ралица Ковачева,
Марина Ханджиева

16:00 – 17:30
Отворена лекция: Доверието – основа за успешна навигация през рискове и кризи
Лектор: Роналд Минчеф, Управляващ директор, Edelman Бразилия и член на журито на
PR Приз 2013

20:00 – 21:00
Церемония по връчване на наградите на победителите в PR Приз 2013
Гранд Хотел София, зала София

21:00 – 22:00
Коктейл

Програмата в приложен документ (.pdf) 

Leave a Reply