Русенска фирма оперираща в селскостопанския сектор със сертификат по ISO 9001

Марпекс Агро I 29.11.2012

Марпекс Агро със сертификат по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“

До момента в Русе има 105 регистрирани и сертифицирани фирми по стандарта ISO 9001 . Най – голям брой на сертифицираните фирми е този на опериращите в бранша „Строителство“ , следвани от фирмите производители на „Метали и метални продукти“. Интересен е фактът, че единствената регистрирана фирма оперираща в сектор „Търговия с машини и резервни части за селското стопанство“ е русенската фирма „Марпекс Агро“ ЕООД. От фирмите работещи в селскостопанския сектор, „Марпекс Агро“ е една от малкото фирми получила такъв сертификат. За екипът на фирмата сертификатът по ISO 9001 не е само за престиж, чрез него те доказват на клиента, че срещу него стои стабилен партньор, който работи по ясно изградени и формулирани правила и защитава интересите му. Въвеждането на този стандарт от фирмите ги прави конкурентоспособни не само на нашият, но и на чуждият пазар.
Притежаването на сертификат по ISO 9001 често е изискване в търгове и обществени поръчки. Ползата на организациите, внедрили ISO 9001 е в това, че системата налага строг организационен ред, изясняващ кой, какво, къде и как извършва във фирмата, и всичко това се описва в процедури и инструкции, който биват стриктно следени за спазването на им, това гарантира недопускане на грешки от организационен характер. 

Leave a Reply