С. Стоянов: Желая на колегите журналисти от СБЖ да бъдат все така независими

СБЖ I 16.02.2011

Сайтът на СБЖ за кратко време се превърна в център на актуална медийна информация и се радвам на усилията, които се полагат за развитието му. Сигурен съм, че той ще се превърне и в посещаван от PR специалистите медиен портал, казва в своето специално интервю председателят на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

Усещате ли се известно преекспониране на вашата професия. Когато за всяка по-необяснима постъпка или действие някой казва – абе остави го, това е PR. Имате ли усещането, че PR е нещо модерно?

Връзките с обществеността (PR) е сравнително млада професия в България – развива се през последните 20 години, като професионално е активна през последните 10-12 години. В наши дни мениджърите на компаниите и организациите са убедени, че връзките с медиите и чрез тях с клиентите, партньорите и всеки, който е заинтересуван, са важни и първостепенни. Невинаги обаче е било така. В периода, когато трябваше да убеждаваме нашите клиенти или мениджъри, че има нужда от активни публични комуникации, PR бе нещо непознато и донякъде тайнствено… В този период много хора бяха убедени, че PR е реклама и по-точно „безплатна реклама“, че работата с медиите се изчерпва да имаш добри лични контакти с журналистите и да пиеш редовно с тях кафе, и те та да славословят твоята компания. Разбира се имало е и практики, които са били неетични и срещу които БДВО се бори активно чрез своята Комисия по етика. Ако някой има съмнения, че PR дейности са неетични или някой PR специалист не спазва принципите на Етичния кодекс на ПР специалистите в България (http://www.bdvo.org/index.phtml?sec=1&sec3=7&part=0&sec4=15&pagenum=15) нека се обърне към нас.

Не мисля, че PR професията е преекспонирана – в наши дни имаме пред себе си необятния хоризонт на социалните мрежи и медии и целеви групи, които не се изчерпват единствено с колегите журналисти, а реално са са всички хора - лидери на мнения, обикновени хора и потребители, конкурентни и партньорски организации и др.

Как трябва да се допълват медиите и PR-ите? 

PR специалистите и журналистите са равнопоставени партньори и добрата им съвместна работа е обусловена от много фактори.

Не е нужно да бъдем приятели с журналистите, за да си вършим качествено работата. По-скоро трябва да мислим с няколко хода напред – какво интересува журналистите днес, утре и след една година, да предоставяме подходящата информация, подготвена за конкретния журналист, медиа или специализирано издание, да „продуцираме“ новини и теми от интерес за нашите публики и да се опитваме да улесняваме напрегнатото ежедневие на медиите.

Ние сме открити и почтени към медиите и очакваме същото и от тях. 

А как променят професията социалните медии? 
 
Професията ни се развива бурно и експлозивно. Няколко от големите PR агенции в България създадоха дъщерни компании или специални поделения, които работят само с публичните комуникации в социални мрежи, онлайн и социални медии. Специализацията води до по-добър професионализъм и аз смятам, че това е успешния път. Вече във всяка голяма или средна компания или PR агенция има специалисти, които са опитни в работата с нови медии и полагат активни усилия да работят успешно с тях.
 
Социалните медии провокираха PR специалистите:
 
-        да профилират предоставяната информация или да комуникират с новите медии според техните интереси
-        да бъдат бързи и гъвкави
-        да не разчитат единствено на общоприетите и традиционни форми на комуникация
-        да бъдат още по-креативни
 
Какви са вашите планове за партньорство между СБЖ и БДВО?
 
И двете организации са едни от браншовите лидери сред журналистите и PR специалистите. И двете професии имат своите Етични кодекси и принципи, които градят тяхната независима и отговорна работа.
 
Ние можем и ще си партнираме в няколко насоки:
 
-        да могат PR специалистите и журналистите да се познават по-добре и да знаят за спецификите на работата на своите колеги
-        да обменяме информация и всичко, което е в интерес на една от двете професии да достига бързо до тях
-        да спазваме етичните принципи на работа
 
Вие приемате ли неписаното правило, че един PR трябва да е невидим?
 
Не мисля, че може да бъде дадена универсална рецепта. Понякога репутацията на една отлична PR агенция може да допринесе за доброто представяне на една компания или организация, и обратно.
Много често работата на PR специалиста е свързана с детайлите, с осъществяването на проекти и със следенето на публичното пространство – все дейности, които не са от публичен интерес.
Когато обаче ние заставаме в светлината на прожекторите пред нашите клиенти и нашите имена се споменават по-често от техните публични инициативи – това може би не е толкова добре.
Публичните комуникации трябва да водят до постигане на поставените цели и ако нашите клиенти са доволни – пътищата, за да успеем могат да бъдат различни.
 
Вашето пожелание към сайтът на СБЖ и СБЖ?
 
Искам да пожелая на колегите журналисти от СБЖ да бъдат все така независими, да работят в свободни от политически и икономически интереси медии, да бъдат успешния коректив на „силните на деня“ и да знаят, че ако хората им вярват.
 
Сайтът на СБЖ за кратко време се превърна в център на актуална медийна информация и се радвам на усилията, които се полагат за развитието му. Сигурен съм, че той ще се превърне и в посещаван от PR специалистите медиен портал.
 

Leave a Reply