Сайтовете под удара на изборния закон

в. Пари | Елена ПЕТКОВА | 22.06.2010

Депутатите пак се вторачиха в уебсайтовете. Като медии, макар и не официално регламентирани, е крайно време и те да започнат да се подчиняват на същите закони като радиото, телевизията, печата. А именно да не упражняват предизборна агитация по време на избори или в деня за размисъл. Такава клауза да бъде включена към новия изборен кодекс, е предложил проф. Михаил Константинов. За идеята обаче няма достатъчно добра обосновка, твърди депутатът от "Атака" Десислав Чуколов, който е и член на Временната комисия за изработване на изборен кодекс. "Предложението ми звучи екзотично", казва той. Мярката нямало как да бъде изпълнявана ефективно в български условия. Интернет пространството е необхватно и няма кой технически да следи какво се публикува там, казва още Чуколов. Журналистът Иво Инджев, който вече е активен блогьр, пък разглежда идеята като вид признание на словесното творчество във виртуалното пространство.

Стр. 23

Leave a Reply