Само 12 % трябва да е външната продукция

в. Поглед | 2010-01-22

Задължителната квота за българска продукция в националните телевизии бе отменена вчера от депутатите в медийната комисия в парламента. В поправка, която бе окачествена като лобистка, се казваше, че минимум 50% от годишната програма на националните тв трябва да е произведена в ЕС, а 25 % от тях да е родна. Медийната комисия прие 50-те процента европейска продукция. Вместо предложените 25% обаче, Външната продукция трябва да е минимум 12 %, като задължително е единствено тя да е от "независими продуценти". Според депутатите, ако се запише конкретно български продуценти, това ще е дискриминация. Така те получават едва 2 % повече от досегашния минимум по закон.
"Това не означава, че загърбваме българската продукция, тя просто влиза наравно с квотата за европейска", обясни съпредседателката на ГЕРБ Искра фидосова.
Депутатите отмениха и поправката, която даваше възможност на БНТ да създава съвместни канали и продукции с частни лица и да ги излъчва чрез държавния мултиплекс след цифровизацията на телевизията. В последните поправки на ЗРТ отпада забраната притежателите на цифрови лицензи да се занимават и с рекламна дейност.

Стр. 2

Leave a Reply