Само две телевизии подписана предизборния меморандум на СЕМ

www.mediapool.bg | 09.06.2011

 

Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори (АБРО) отказа да подпише предизборния меморандум на медиите, подготвен от Съвета за електронни медии (СЕМ). Това стана ясно в четвъртък, когато документът трябваше да бъде парафиран от медиите. Членовете на АБРО не се присъединиха към насроченото за днес подписване, защото смятат, че стриктното придържане към нормите на Етичния кодекс на българските медии е достатъчна гаранция за правото на гражданите да бъдат обективно и безпристрастно информирани. Тези мотиви са изложени в писмена позиция на АБРО, изпратена до председателя на СЕМ доц. Георги Лозанов. Лозанов представи идеята за меморандум след скандала, избухнал в медийното пространство заради предизборната агитация в Шоуто на Слави, който официално издигна кандидатурата на Меглена Кунева за президент. Тогава шефът на СЕМ коментира, че в рамките на саморегулацията медиите трябва да постигнат съгласие за етично поведение преди и по време на изборите. В общи линии документът, предлаган от СЕМ, преповтаря основните правила за журналистика за безпристрастност. Той обаче бе подписан само от телевизиите “Европа” и “Нова българска телевизия” “Активната роля на медийния регулатор по важни обществени въпроси е белег за неговата зрялост и отношение към медийната среда. Действително нормативната уредба и националният законодател не са очертали стриктно границите на поведение на медиите по отношение на т. нар. политическа реклама извън рамките на периода на предизборна кампания, предвиден в Изборния кодекс, приет скоро от Народното събрание. На общностно ниво, а и като цяло в практиката на страните-членки на ЕС липсва регламентация на този вид реклама извън официално обявените периоди?, отбелязват от АБРО. От асоциацията припомнят, че, ?осъзнавайки своите отговорности и обществената значимост на мисията и функциите, които изпълняват, гарантирайки основните права на гражданите да се информират и отчитайки нуждата от по-високо ниво на самодисциплина, всички членове на АБРО са подписали и стриктно спазват Етичния кодекс на българските медии?. ?Поетите от медиите отговорности чрез подписване на Етичния кодекс са образец за обективност и безпристрастност без връзка с времевите измерения на отделния политически цикъл?, посочват още от асоциацията.

Leave a Reply