Само месец до крайния срок за клип и уеб банер на Регионална марка “Странджа”

Българска Фондация Биоразнообразие I Петя ГЕОРГИЕВА I 1.08.2011

Клип за регионалната марка „Странджа” ще донесе 2000 лв. награда за своя автор

Конкурсът е обявен от Българска Фондация Биоразнообразие и Дирекцията на Природен парк „Странджа”

Наградените клипове и банери ще бъдат публикувани в интернет пространството като целта е по нов и атрактивен начин да се популяризира Регионалната марка и обектите, които са сертифицирани с нея -места за настаняване и хранене и туристически атракции на територията на парк „Странджа”.

В конкурса може да участва всеки, стига да спази условията, публикувани в интернет страницата на БФБ: www.bbf.biodiversity.bg и на ДПП: www.strandja.bg

За направата на клипа могат да се ползват снимки, видео и аудио материали, анимация, диктор, титри и всичко, което кандидатите преценят. Банерите могат да са статични или анимирани, в няколко стандартни формата по избор. Сред критериите за оценка ще бъдат коректно представяне на марката, оригиналност и атрактивност на предложението, и най-вече личният, авторски поглед към Странджа. Успех на конкурса ще бъде увеличаване на броя на туристите, посетили Странджа и налагането на марката, като гарант за запазена природа и грижа за клиента.

Крайният срок за представяне на предложенията е 29 август 2011 г. Решението на журито ще бъде обявено до 9 септември 2011 г.

За победителите в двете категории организаторите са подготвили парични награди – за клип – 2000, 1500 и 500 лева за първо, второ и трето място, а за банер съответно 150, 100 и 50 лв.

Заедно с условията на конкурса, на сайта на БФБ, раздел Природа и бизнес кандидатите ще намерят и пакет с приложения, сред които информация за Регионалната марка, брошура на къщите за гости и туристическите атракции, сертифицирани с нея и всичко необходимо за участие в конкурса.

Конкурсът е част от дейностите на БФБ за популяризиране на устойчивия туризъм в Природен парк „Странджа” и се осъществява в рамките на проект „Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина”, реализиран с финансовата подкрепа на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За повече информация:

Андриана Андреева 088 6699496

 

Leave a Reply