СБЖ: Медиите стъпват на пръсти край корупцията

в. Дума | Веселка ВЕНКОВА | 26.02.2011

"Журналисти срещу корупцията, за правова държава", бе темата на дискусията, организирана вчера от Съюза на българските журналисти и фондация "Фредрих Еберт". Председателят на УС на СБЖ Милен Вълков "хвърли" ръкавицата и обяви, че българските медии стъпват на пръсти покрай корупционните практики и се страхуват да пишат по темата.
Зам.-председателят на Комисията за борба с корупцията в 40-ото Народно събрание
Минчо Христов попита защо медиите не се интересуват от държавната субсидия за политическите сили – как и за какво се харчат тези пари, има ли финансов контрол в партиите, проследяват ли се дарителите и размера на даренията, които те са длъжни да публикуват.
Любомир Стефанов поиска да научи дали отношенията с крупните рекламодатели, публикуващи във всякакъв вид медии огромни рекламни материали, не са вид корупционна практика, щом по вълнуващи обществото въпроси, свързани с дейността им, не се пише. Цветко Цветков пък се заинтересува при разкриването на източниците на консултантските хонорари на вътрешния министър може ли да се приложи разбирането за "надделяващ обществен интерес".
Ръководителят на правния екип на програма "Достъп до информация" Александър Кашъмов говори по темата "Журналистите и достъпът до информация" и даде примери за успешно ползване на Закона за достъп до обществена информация при журналистически разследвания.

Стр. 2

Leave a Reply