Сдружение “Евроинтегра” проведе първата международна среща за промяна в образованието

Георги КОРИТАРОВ I 3.02.2012

От 2 до 4 февруари в румънския град Кълъраш ще се проведе работна среща между български и румънски експерти и представители на местната власт по проекта "ИКТ – Движеща сила за промяна в образованието", който обхваща трансграничния регион на България и Румъния. Реализирането му е съвместна дейност на специалисти от двете страни. Водещ партньор по проекта е Сдружение Евроинтегра, съвместно с включените училища – СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново, Математическа гимназия „Баба Тонка” гр. Русе, СОУ „Васил Левски” гр. Главиница. От румънска страна участват Теоретическа гимназия „Михай Еминеску“, гр. Кълъраш и Общообразователно училище „Александру Одобеску“, Лехлюи гара.
Провеждането на обучителния семинар цели да определи периметърът на учебния материал в дисциплините математика, биология и инфомационни-компютърни технологии (ИКТ), който да се дигитализира за целите на съвместния проект. В работната среща се предвижда да бъдат посетени три румънски училища, както и Училищния инспекторат в гр. Кълъраш.
Основната цел на срещата между българските и румънските експерти е да се обменят добри практики. Ще бъдат проведени две официални срещи между представители на местните власти, които ще приключат с подписване на партньорско споразумение за сътрудничество между двете страни.
Основният приоритет на проекта е да се покажат ползите от инвестицията на ИКТ в образованието. Това ще демонстрира един добър модел на трансгранично партньорство за постигането на европейски стандарти в образованието. По време на изпълнението на проекта ще бъдат изцяло обзаведени и технически оборудвани шест училища – три в България и три в Румъния. В рамките на обучителната програма ще се изграждат по-тесни контакти между румънски и български експерти, местните власти и администрациите от районите по проекта. Уеднаквяването на обучителните програми в дисциплините математика, биология и ИКТ за девети клас е цел на проекта, учители и ученици да бъдат поставени пред реални равностойни критерии при преподаване, получаване и оценяване на техните знания. Това ще бъде един от ключовите инструменти за постигане на образователно равенство както в развитите, така и в по – слабо развитите райони.
Проектът „ИКТ – движеща сила за промяна в образованието” през оставащите до края на реализацията му месеци ще осигури на българските и румънските ученици възможността да съчетават изучаването на традиционни образователни дисциплини със съвременни компютърни технологии.

Leave a Reply