Селскостопанска социална мрежа AgroNET.bg разширява интеграцията с Facebook

Ибекс Медиа ЕООД I 9.05.2011

Изграждането на мрежа от полезни контакти е по-лесно, отколкото изглежда.

Селскостопанска социална мрежа AgroNET.bg непрекъснато добавя нови функционалности за своите потребители. С последното разширяване на функционалността, всеки посетител може да използва достъпа си от Facebook, за да влезе в мрежата, а съществуващите потребители е възможно да асоциират своят достъп с Facebook. Освен това, вече могат да изпращат покани на своите приятели от Facebook, да се включат в социалната мрежа AgroNET.bg.
Всички знаем колко важна е мрежата от контакти в различните сфери на живота и особено в бизнеса. Стартирал като сайт за агросъвети, днес Селскостопанска социална мрежа AgroNET.bg е една от най-бързо развиващите общности в интернет, която непрекъснато увеличава броя на потребителите си.
В социалната мрежа потребителите могат да изграждат и поддържат контакти с други потребители или с организации и фирми. Потребителят има възможност да си създаде собствен блог в рамките на сайта. Освен с функциите на социална мрежа, AgroNET.bg разполага и с голяма база от статии за земеделие и животновъдство, агроборса, календар на мероприятията по месеци и фирмен каталог.
Като социална мрежа AgroNET.bg предоставя лесен начин за формиране на контакти между потребители, които имат общи интереси и дейности в областта на селското стопанство, като по този начин се създават нови партньорства и взаимоотношения.
Социалната мрежа може да се използва и като начин за създаване на връзки между отделните фирми и организации. Изграждането на мрежа от контакти в областта на селското стопанство е най-добрият начин за успех в агробизнеса, защото така на практика фирмите дават възможност на клиенти си да ги опознаят и да се възползват от услугите им.

Leave a Reply