СЕМ разреши на “Дарик” да прави телевизия

в. Класа | 08.03.2011 
 

Съветът за електронни медии издаде лицензия за телевизионна дейност на "Дарик радио" АД. Програмата ще бъде с наименование "Дарик радио и телевизия", като програмният профил е общ (политематичен), с национален обхват на разпространение, за срок от 15 години. Дарик радио ще осъществява дейността си като търговски оператор. При решението си СЕМ е взел под внимание доклада на Експертната комисия и установените критерии от ЗРТ – оригиналност и разнообразие на програмата, възможности за създаване на собствена продукция, степен на готовност за 24-часово разпространение на програмата, доказан опит като радио или тв оператор.
Мотивите на регулатора за издаване на лицензията за тв дейност за наземно цифрово радиоразпръскване на "Дарик радио" АД се основават и на принципите за гарантиране на правото на информация на гражданите, създаването на благоприятни условия за многообразие на медийната среда и плурализма.

Стр. 15

Leave a Reply