СЕМ закри Радио Франс Интернационал – България

Агенция CROSS I 2009-12-15

RFI RadioДнес, 15 декември 2009 г., на редовното си заседание Съветът за електронни медии взе следните решения: Извърши промени в Регистъра на СЕМ и измени индивидуална лицензия за радиодейност № 321-00021 от 09.03.2000 г. за област София на "Софмедия Броадкастинг" ЕООД. С това решение се сложи край на 19-годишната история на Радио Франс Интернационал – България. Тук става въпрос не само за промяна на основни параметри по лицензия, а се узаконява смяна в собствеността, която води до преустановяване дейността на радиооператор.

Съгласно утвърдените изменения на честота на РФИ ще започне излъчване "Радио Фокус". Според източници на Информационна агенция КРОСС председателят на СЕМ Мая Вапцарова е гласувала "въздържал се".

Според АБРО в началото на днешното редовно заседание Съветът за електронни медии отказа да проведе открит дебат и да допусне представителите на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО и събралите се репортери при обсъжданията, посветени на подадените от Софмедия Броадкастинг ЕООД уведомления, за изменение на програмната лицензия на РФИ-България.
А иначе СЕМ гласува и други решения:

• Измени индивидуална лицензия за радиодейност № 441-
00162/29.06.2000 г. за област София на "Радио Вива" ЕООД;
• Измени вписаните в Публичния регистър на СЕМ данни за
радиооператорите "Алфа Радио" ООД и "Радио ФМ Плюс"
ЕАД;
• Измени регистрацията на телевизионните оператори "ТТВИ"
ЕООД и "ПОП КОР Медиа" ООД;
• Заличи регистрацията за телевизионна дейност на "Диана
кабел ТВ" ООД за програма "Диана М3" и на "Астеос" ЕООД
за програма "Здраве".
• Прие отчет на дирекция „Мониторинг" за месец ноември.
• Прие становище относно прилагането на чл. 79 от Закона за
радиото и телевизията.
• Взе решение да изпрати писмо до Комисията за регулиране на
съобщенията за прилагане на Директивата за аудиовизуалните
медийни услуги по повод юрисдикцията на операторите.

Оригинална публикация

One Response to “СЕМ закри Радио Франс Интернационал – България”

  1. Диана Says:

    Това е нечувано. RFI е най-доброто радио в бг ефира!

Leave a Reply