Семинар на тема: “Обучение на обучители”

EVENTS.dir.bg

Кога: 11-13 март 2010 г. (четвъртък-събота)
Къде: София
Достъп: Такса участие, предварителна регистрация
Организатор: Европейски Мениджмънт Център

Събитието: Програмата "Обучение на обучители" (Train the Trainer) представлява основен курс за тренери и служители, в чиито основни или допълнителни задължения влиза провеждането на обучения по определени теми. Обучението дава основните знания и компетенции, които един лектор или обучител трябва да има, за да може уверено и убедително да проведе своите курсове на обучение. Предвидени са необходимата теоретична, както и практическа част, в която участниците ще имат възможност да разработват дизайн на учебни модули, да преподават, презентират, модерират.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА ПО ТЕМИ

1. Стилове на възприемане и учене
- Визуален, акустичен, кинестетичен
- Важността на разпознаването на начините на възприемане за обучителя
- Биологични основи на ученето

2. Принципи на учене при възрастните

3. Умения за презентиране. Посрещане на потребностите на специфична аудитория
- Поведение, жестикулация, визуален контакт, глас
- Авторитет на обучителя / лектора
- Подготовка на представяне
- Ефективни аудио – визуални помощни средства
- Адаптиране на обучението към аудиторията
- Задържане на вниманието
- Използване на биоритъма

4. Дизайн на курс
- Стъпки в процеса на развитие на курса
- Продължителност, цели, последователност на елементите
- План на модул. Цели на курса и на модула, определящи последователността на действията

5. Учебни цели
- Видове цели
- Цели на курса
- Цели на модула

6. Методи на преподаване и начин на действие
- Видове методи, планиране на пътя
- Избор на метод на преподаване
- Подготвяне на казуси, ролеви игри и др.

7. Разработване на резюмета, материали и помагала
- Правила за писане на съдържание, обобщение и резюме
- Причини за използване на помощни средства

8. Оценка на курса
- Защо трябва да оценяваме обученията?
- Нива на оценяване на обучението
- Оценяване на курс
- Дизайн на тестове

9. Комуникационна теория и разрешаване на конфликти
- Вербална, невербална, паравербална и мета- комуникация
- Обратна връзка – видове, специфики, правила
- Справяне с въпроси и възражения

Таксата за участие е 420 лева (без ДДС).

За контакти: тел.: 02/ 944 47 58

Допълнителна информация: www.emcbg.eu

Оригинална публикация

Leave a Reply