Семинар на тема: “Резултати от мониторинга на питейната вода – доклад пред Европейската комисия”

EVENTS.dir.bg

Кога: 24 февруари 2010 г. (сряда), 9.30-15.00 часа
Къде: София, хотел "Шератон"
Достъп: Само с покана и За медии
Организатор: Watercycle Research Institute и Министерство на здравеопазването

Събитието: 

Семинар на тема: "Резултати от мониторинга на питейната вода – доклад пред Европейската комисия" ще се проведе на 24 февруари в хотел "Шератон" в София.

В началото на 2008 г. стартира дейността по проект по програма на Холандското правителство „МАТRA” G2G07BG72 „Укрепване на капацитета на Министерство на здравеопазването за докладване на резултатите от провеждания мониторинг на качеството на питейната вода пред Европейската комисия”, в който МЗ е основен бенефициент. Главната цел на проекта е да се подпомогнат компетентните органи – Министерство на здравеопазването (МЗ) и неговите териториални органи – Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), както и водоснабдителните дружества при прилагането на Директива 98/83/ЕО за качеството на водата, предназначена за консумация от човека, по отношение качеството на изготвените мониторингови програми, събирането, анализирането и представянето на данните от провеждания мониторинг във вида, под който тези данни трябва да се докладват на Европейската комисия (ЕК). 

От страна на Кралство Нидерландия в проекта участват специалисти от KWR Watercycle Research Institute и Националния институт по обществено здраве и околна среда (RIVM) на Кралство Нидерландия. Участващите в проекта специалисти от страна на Кралство Нидерландия са водещи в тази област и са ангажирани от Европейската комисия с обобщаване и изготвяне на доклада за качеството на питейните води за целия Европейски съюз.

Проектите по програмата се финансират чрез Agency for International Business and Cooperation (EVD) към Министерство на икономиката на Кралство Нидерландия. 

В рамките на проекта от български специалисти бе създадена информационна система за събиране, анализиране и представяне на данните от мониторинга на питейните води във вида, под който същите трябва да се докладват пред Европейската комисия. 

По време на настоящия семинар участниците в проекта от страна на Кралство Нидерландия и Република България ще представят резултатите от дейностите по проекта, актуалните изисквания на ЕК по отношение съдържанието и начина на докладване по директивата за питейните води, основните изводи и проблеми видни от първия доклад на Република България до Европейската комисия по прилагането на директивата.

ПРОГРАМА 

09.30 Откриване и приветствия до участниците
доц. Тодорка Костадинова, заместник министър на здравеопазването и/или
д-р Тенчо Тенев, главен държавен здравен инспектор
г-жа Анита Веменхов – първи секретар на посолството на Кралство Нидерландия

09.40 Представяне на новите изисквания за докладване по Директивата за питейните води чрез
системата „WISE” (Water information system for Europe/Европейска информационна система за
водите)
г-н Ян Кортвринд – представител на ЕК, отговарящ за Директива 98/83/ЕО.

10.00 Представяне на Ръководството на Европейската комисия за докладване на резултатите от
мониторинга на питейните води
г-жа Адриана Хулсман – KWR Watercycle Research Institute, Нидерландия

10.20 Кафе пауза

10.45 Резултати и основни изводи от Доклада на България за 2007 г. за питейните води
Д-р Д. Димитров, началник отдел „ДЗК”, Министерство на здравеопазването

11.15 Представяне на G2G проекта между Кралство Нидерландия и Република България
г-н Жерар ван ден Берг- KWR Watercycle Research Institute, Нидерландия

11.30 Представяне на новата информационна система за събиране, анализиране и докладване на
данните за качеството на питейната вода в Република България
г-н Николай Чанков – „Анкета БГ” и Фред Фрезвайк – KWR Watercycle Research Institute, Нидерландия

12.30 Обяд

13.30 Представяне на процеса на подготовка на първия доклад за питейните води на Република България и резултати от прилагането на новата информационна система в област Плевен – пилотен район по проекта
д-р Иво Атанасов, държавен експерт, Министерство на здравеопазването

14.50 Дискусия и обобщение на резултатите от семинара

15.00 Закриване на семинара.

Допълнителна информация: www.cim-pco.org/i.php/past_events.html

Оригинална публикация

 

Leave a Reply