Семинар по проект за интеркултурна комуникация

Начало: Четвъртък, 27 Май 2010 г. – 10:00 часа
Място: Варна, Хотел "Капитол", ул. „Петко Каравелов” № 40
Достъп: Регистрация
Организатор: "Авангард Персонал Консултинг" ООД
Отворено за медии: Да

На 27 май 2010 от 10.00 ч. в град Варна, Хотел "Капитол", ул. „Петко Каравелов” № 40 ще се проведе заключителен семинар по проект „CommuniNations – тренинг система за интеркултурна комуникация”, изпълняван в рамките на Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма Грюндвиг – Партньорства за познание. Партньори по проекта са Авангард Персонал Консултинг ООД – България, Австрийска мрежа за бизнес етика – Австрия, Пусвалд & Партньори ООД – Полша.

В събитието ще вземат участие треньори и експерти в областта на човешките ресурси от България, Австрия и Полша.

В програмата са включени демонстрация на резултатите от проекта в т.ч. различни обучителни техники, упражнения и специално създадената Интернет платформа www.communinations.com. Специалистите от трите страни ще дискутират добри практики за обучения на хора, работещи в междукултурна среда.

По време на семинара ще бъде представен и метода за обучение STRUCTОGRAM®, за който организаторът на събитието – "Авангард Персонал Консултинг" ООД притежава изключителни права за разпространение в България. STRUCTОGRAM® (www.structogram.bg) е полезен за бърз анализ на силните страни и възможностите на хората, за определяне на най-добрия начин за комуникация в работните екипи, както и за общуване с различните видове клиенти, за оптимизиране на взаимоотношенията с партньори, доставчици и др.

За Контакти: office@anettevents.com

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/515

Leave a Reply