Семинар: “Популяризиране на фирмите, институциите и организациите чрез медиите”

Начало: Сряда, 29 Февруари 2012 г. – 10:00 часа
Край: Сряда, 29 Февруари 2012 г. – 17:30 часа
Място: София, БСК
Достъп: Такса участие
Организатор: БСК
Файлове: Регистрационна форма 

Българската стопанска камара организира специализиран семинар на тема „Популяризиране на фирмите чрез медиите”, който ще се проведе на 29 февруари 2012 г., сряда, от 10 до 17:30 часа, в залата на БСК, ул. "Алабин" №16-20.

Обучението е фокусирано върху базисни знания за управлението на вътрешните и външните комуникации на фирмите. Обучението е подходящо за специалисти „Връзки с обществеността” на организации, институции и фирми както и за лица, на които е поверена ролята на говорители.

В рамките на обучението ще бъдат засегнати следните теми:

• Функции и дейности на връзките с обществеността. Аудитории.
• Комуникационен план на организацията. „Черен ПР”.
• Комуникацията. Видове, начини и канали за предаване.
• Новинарска стойност на съобщението.
• Комуникационни проблеми на организацията.
• Медиите – същност, типове. Медиа мониторинг.
• Поведение и външен вид по време на участие в радио, телевизия.
• Пресконференция и брифинг.
• Прессъобщение.
• Комуникации при криза.

След преминаване на обучителната програма, курсистите ще могат да организират дейността на фирмата по отношение на контактите и работата с медиите, както и да подготвят участия в телевизионни и радиопредавания. Участниците в обучението ще могат самостоятелно да подготвят прессъобщения и да планират пресконференции.

Лектор е Анета Алашка – директор на отдел „Връзки с обществеността" в Българска стопанска камара. За регистрация, моля попълнете приложената регистрационна бланка.

Изпратете я до 24 февруари, петък, на е-mail: ierc3@bia-bg.com.

Такса за участие за един представител от организация е 120 лв. с включен ДДС. За втори участник от същата организация, таксата е 60 лв. с включен ДДС.
Таксата за студенти е 60 лева с ДДС.
Цената за участие на организации, редовни членки на БСК е 90 лева с ДДС.
За втори участник от същата организация, таксата е 60 лв. с включен ДДС.

В таксата е включена кафе пауза, материали за всеки участник, сандвич за обяд и безалкохолни напитки. Таксата се заплаща в срок до 28 февруари 2012 г., след наше потвърждение на регистрацията.

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в България: http://www.eventbox.bg/events/2636 

Leave a Reply