Семинар за бизнес журналисти: “Икономически поглед върху публичните политики”

Начало: Понеделник, 21 Февруари 2011 г. – 10:00 часа
Достъп: За медии, Конкурс
Организатор: Институт за пазарна икономика и Българска макроикономическа асоциация
Отворено за медии: Да

Институтът за пазарна икономика и Българската макроикономическа асоциация
с щедрата подкрепа на Фондация "Америка за България" са радостни да обявят създаването на КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

Първата инициатива на Клуба e цикъл от четири еднодневни семинара, на които лектори ще бъдат водещи български икономисти. За участие в семинарите и членство в Клуба могат да кандидатстват действащи бизнес/икономически журналисти в България и студенти по журналистика последна година с интерес в областта на икономиката.

Първи семинар:
"Икономически поглед върху публичните политики"
21 февруари 2011, София

На първия семинар ще се обърне внимание на:

За какво става въпрос в икономиката;
Видимото и невидимото;
Институционална икономика;
Вреден и полезен публичен натиск и лобизъм;
Как да четем основните икономически показатели;
Добри и лоши модели на икономическа политика;
Местно срещу външно знание;
Оценка на публични политики.

Каним желаещите да участват в първия семинар да:
изпратят e-mail с кратка автобиография на български език;
до 15 февруари 2011 г. (вторник);
на електронна поща mariana@ime.bg.

Семинарът ще се проведе на 21 февруари 2011 (понеделник), от 10 ч. до 17 ч. в София, а участието е безплатно.

Лектори на първия семинар

Георги Ангелов е старши икономист в Института Отворено общество, зам.- председател на УС на БМА. Член на Консултативния съвет на БНБ. Носител е на специална награда "Гражданска позиция, провокираща дебат" на ФРГИ и на награда от Наградния фонд „Георги Василев" за принос към свободата на духа.

Георги Ганев е програмен директор в Центъра за либерални стратегии, преподавател в Софийския университет и член на УС на БМА. Член е на Консултативния съвет на БНБ. Защитил докторска дисертация по икономика във Вашингтонския Университет в Сейнт Луис. Ганев е асистент в изследователския екип на нобеловия лауреат за икономика проф. Дъглас Норт.

За Клуба на икономическите журналисти

Клубът ще създаде мрежа от икономически журналисти и икономисти, които да обменят опит и знание, за да провокират задълбочен икономически дебат по важните теми на публичната политика.
Членовете на клуба ще имат достъп до събитията на ИПИ и БМА (лекции, конференции, дискусии и др.) и ще могат свободно да заемат книги от Икономическата библиотека на ИПИ и БМА.
Клубът на икономическите журналисти е втората съвместна инициатива на ИПИ и БМА, подкрепена от Фондация "Америка за България".
Двете организации създадоха и поддържат Икономическа библиотека с над 4600 заглавия на утвърдени световни автори.
Библиотеката предоставя качествена икономическа литература, съдържателната класика, както и нови заглавия, често трудно достъпни за българския пазар.

ИПИ е първият независим мозъчен тръст за икономическа политика в България. Мисията му е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България се изправят. ИПИ е създаден през 1993 г.
БМА е сдружение, чиято основна цел е да се дискутират макроикономически проблеми, да се разпространяват макроикономически идеи и знания и да се подпомагат и насърчават изследвания в тази област. БМА е учредена през 2003 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Г-жа Мариана Милушева, ИПИ
Координатор на Клуба
02/952 62 66; 952 35 03
mariana@ime.bg
www.ime.bg
www.bma-bg.org
www.library.ime.bg

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1389

Leave a Reply